Gedaan met laden. U bevindt zich op: Halte 'Uitzwaaien' Personeel

Halte 'Uitzwaaien'

De halte, ‘uitzwaaien’, behandelt in het HR Kompas de verschillende uitstapmogelijkheden van medewerkers, de toepasselijke modaliteiten en beschermingen die gerespecteerd moeten worden bij ontslag.

Op deze website tonen we het regelgevend kader waarin je als bestuur moet bewegen bij het uitstromen van medewerkers. Op welke manieren kan je overgaan tot het ontslag van een statutair personeelslid? Welke ontslagbeschermingen moeten er worden geboden aan statutaire personeelsleden? Welk recht op outplacement bestaat er? Op deze en andere juridische vragen vind je een antwoord.

De artikels worden apart getoond, met telkens eronder de nodige toelichting om het artikel te begrijpen, voorbeeldbepalingen die als inspiratie kunnen dienen om het artikel te vertalen naar de eigen rechtspositieregeling en eventueel relevante rechtspraak die betrekking heeft op dat artikel.

Interesse in wat collega’s van andere besturen hebben uitgewerkt? VVSG toont de weg(opent in nieuw venster).

Op zoek naar wetenschappelijke inzichten en tips & tricks? Poolstok geeft je een duidelijk kader(opent in nieuw venster).

Deze pagina legt de verbinding tussen het HR Kompas op de website van Poolstok en het digitaal platform van ABB. Het is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Binnenlands Bestuur om correcte juridische informatie ter beschikking te stellen. We onderschrijven voor het HR Kompas de samenwerking met Poolstok en VVSG, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op hun respectievelijke websites.