chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

  Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd.

  Het sociaal tarief

  • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen
  • is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

  Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’, die ook recht heeft op andere voordelen, (extra hoge) premies en kortingen.

  Voorwaarden

  Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van

  • het OCMW (categorie 1)
   • leefloon
   • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
   • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
   • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
  • de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2):
  • de Federale Pensioendienst (categorie 3):
   • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
   • tegemoetkoming als persoon met een handicap
   • op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
   • tegemoetkoming voor hulp van derden.
  • Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u recht op het sociaal tarief op aardgas .

  Meer informatie over het sociaal tarief vindt u in de folder ‘Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas’ (pdf). U kunt ook bellen naar de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

  Procedure

  Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. U moet dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

  Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijgt u het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch. Wend u tot de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om na te gaan of u het sociaal tarief voor aardgas betaalt of niet. De beheerder van het gebouw moet de nodige stappen ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

  Het sociaal tarief wordt nooit retroactief toegekend. De FOD Economie kent het toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarbinnen u door het verkrijgen van een tegemoetkoming in categorie 1, 2 of 3 valt.

  Bedrag

  Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief.
  Voor elektriciteit bestaan er drie soorten tarieven:

  • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
  • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
  • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

  Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

  Uitzonderingen

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
  • professionele klanten
  • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

  Publicaties

  Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas - folder

  De folder legt uit hoe je de energieleveranciers in Vlaanderen kunt vergelijken en hoe je van energieleverancier kunt veranderen.

  Hebt u een vraag over energie?

  De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  Adres
  City-Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 120 33
  Fax
  0800 120 57
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 987 99
  Website
  Contactpagina
  http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:00