Starten met een eigen zaak

Starten met een eigen zaak

Als u een eigen zaak wilt oprichten, dan is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Voordat u start, moet u goed nadenken over een aantal dingen.

  • Hebt u ondernemingstalent? Hebt u de juiste vaardigheden om te ondernemen?
  • Kunt u op uw locatie, op basis van de werkuren en de medewerkers die u voor ogen hebt, de nodige omzet realiseren?
  • Is de markt voor uw product of uw dienst groot genoeg? Is er concurrentie en zo ja, hoe groot is ze?
  • Wie zijn uw klanten, uw concurrenten, uw leveranciers, uw partners?
  • Met welke trends en evoluties moet u rekening houden?

Online bestaan er tests om na te gaan of u de nodige ondernemerscompetenties hebt. Met de Entre-Spiegel 2.0, bijvoorbeeld, krijgt u bij uw (her)start meteen al een goed beeld van uw ondernemerscompetenties. 

Onderzoek de haalbaarheid van uw zaak

Als u uw eigen zaak wilt oprichten, is het belangrijk dat u uw ondernemingsidee diepgaand analyseert. Op die manier krijgt u zicht op de sterke en zwakke punten en kunt u uw idee bijsturen. Het is van cruciaal belang dat u nog voor de start een zicht krijgt op de haalbaarheid van uw project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen steunt drie projecten die u daarbij helpen.

Daarnaast stelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen u zijn Startkompas ter beschikking. Dat is een werkinstrument waarmee u de haalbaarheid van uw zaak onderzoekt. Het Startkompas helpt u bovendien om later uw ondernemingsplan (of businessplan) op te stellen.

Ook de zelfstandigenorganisatie Unizo helpt prestarters die eraan denken een zaak te beginnen, met de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

Maak werk van een goed ondernemingsplan

Als u overtuigd bent van de haalbaarheid van uw zaak, dan loont het de moeite om werk te maken van een goed ondernemingsplan, ook wel ‘businessplan’ genoemd. Met een ondernemingsplan geeft u aan waar u met uw onderneming naartoe wilt. Het is een intern beheersdocument, waarmee u de werking van uw onderneming uittekent en evalueert.

Maar u kunt het ook gebruiken als een extern communicatie-instrument, waarmee u mogelijke partners of leveranciers overtuigt van het potentieel van uw zaak. Als u bij de bank gaat aankloppen voor een lening, dan zal men u daarom vragen naar uw ondernemingsplan.

Richt uw zaak op in 5 stappen

Als u ervan overtuigd bent dat uw zaak een succes kan worden, dan kunt u overgaan tot de formele stappen voor het oprichten van uw eigen zaak. Wij lichten de belangrijkste formele vereisten hieronder toe.

Advies en begeleiding

Een eigen zaak oprichten doet u niet alleen. Laat u begeleiden en vraag voldoende advies aan:

  • uw bank, die u kunt helpen financiële situatie en ambities in te schatten
  • uw boekhouder, die u het best niet als een louter administratieve hulp kunt beschouwen, maar als een echte financiële partner
  • uw socialeverzekeringsfonds, dat u op maat kunt adviseren over uw sociaal statuut en uw sociale bijdragen.

Nuttige informatie en brochures

Algemene informatie over het sociaal statuut van de zelfstandige vindt u onder meer op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Daar kunt u ook een brochure over alle rechten en plichten van de zelfstandige downloaden.

De RSVZ heeft ook aparte brochures met specifieke informatie over:

Meer informatie over het oprichten van een eigen zaak vindt u ook in de brochure ‘Zelfstandige worden’ (pdf) van de federale overheid.

Publicaties

Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken

De brochure bevat een overzicht van de administratieve formaliteiten die een startende ondernemer moet vervullen.

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website