Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van

Meer informatie vindt u in de folder 'Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas (opent in nieuw venster)' (pdf).

Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. Hiervoor moet u dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, hebt u ook recht op het sociaal tarief. Maar u krijgt het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Het sociaal tarief wordt nooit retroactief toegekend. De FOD Economie kent het sociaal tarief toe vanaf de eerste dag van het kwartaal of trimester waarin de beslissing valt dat een persoon behoort tot categorie 1, 2 of 3, en dit telkens tot op het einde van het jaar.

Bedrag

Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief.

Voor elektriciteit bestaan er drie soorten tarieven:

  • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
  • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
  • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit (opent in nieuw venster). De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
  • professionele klanten
  • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

Veelgestelde vragen