Gedaan met laden. U bevindt zich op: VDAB-werkloosheid Arbeid

VDAB-werkloosheid

Gepubliceerd op 6 januari 2023 • Volgende update: januari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

8% werkzoekenden zonder werk minder in 2022 dan in 2021

Het Vlaamse Gewest telde in 2022 gemiddeld 177.956 (WZW). Dat zijn er 7,9% minder dan in 2021.

Het aantal werkzoekenden zonder werk zakte in 2021 voor het eerst in de periode 2007-2022 onder de grens van 200.000. In 2014 lag dat aantal met iets meer dan 251.000 WZW het hoogst.

Tussen 2015 en 2019 daalde het aantal WZW, waardoor in 2019 het lage niveau van 2008 bijna werd geëvenaard. Door de COVID-19-crisis was er in 2020 echter weer sprake van een stijging, gevolgd door opnieuw een daling in 2021 en 2022.

Bijna 47% van werkzoekenden minder dan 1 jaar werkzoekend

Bijna 47% van de Vlaamse werkzoekenden zonder werk was in 2022 minder dan 1 jaar op zoek naar een job. Daarnaast was 16% langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en bijna 37% zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar).

Sinds 2009 meer mannen dan vrouwen werkzoekend zonder werk

In 2022 waren er meer mannelijke (52%) dan vrouwelijke (48%) werkzoekenden zonder werk. Dat is al zo sinds 2009. Tot en met 2008 lag het aantal vrouwen bij de WZW hoger dan het aantal mannen. Het aandeel mannen en vrouwen bij de WZW blijft de jongste jaren min of meer stabiel.

Aandeel oudere werkzoekenden zonder werk sterk toegenomen

Nagenoeg 72% van de werkzoekenden zonder werk was in 2022 tussen 25 en 59 jaar en 15% was jonger dan 25 jaar. Bijna 13% was 60 jaar en ouder. Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep is tegenover 2009 duidelijk toegenomen door de langere beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en wijzigingen in de regelgeving.

Naar scholing maakten in 2022 de laaggeschoolden de grootste groep (44%) uit van de werkzoekenden zonder werk. Goed 36% van de werkzoekenden zonder werk was middengeschoold en ongeveer 21% hooggeschoold. Tussen 2009 en 2022 is het aandeel laaggeschoolde WZW gedaald en het aandeel hooggeschoolde WZW toegenomen.

Opgedeeld naar was in 2022 nagenoeg 33% van de werkzoekenden zonder werk afkomstig van buiten de Europese Unie (EU), de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en het Verenigd Koninkrijk (VK). In 2009 was dat 22%.

Bijna 20% werkzoekenden zonder werk had in 2022 een arbeidsbeperking, tegenover 15% in 2009.

Grootsteden en sommige centrumsteden kennen hoogste werkzoekendengraad

Er zijn grote verschillen tussen de Vlaamse gemeenten op vlak van de VDAB-werkzoekendengraad. Het gaat om het aandeel werkzoekenden zonder werk in de van 18 tot 65 jaar. Algemeen genomen lag de VDAB-werkzoekendengraad in 2022 in het Vlaamse Gewest op 5,7%. In Horebeke (2,3%) en Lo-Reninge (2,3%) lag dat percentage het laagst, in Antwerpen (12,1%), Turnhout (10,2%) en Oostende (9,7%) het hoogst.