Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vruchtbaarheid Bevolking

Vruchtbaarheid

Gepubliceerd op 13 september 2022 • Volgende update op 3 oktober 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gemiddeld 1,61 kinderen per vrouw

In 2021 werden er 65.747 kinderen geboren waarvan de moeder woont in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in 2020 (+ 4,7%), maar ruim 4.300 kinderen minder dan in het topjaar 2010 (-6,2%). Het gaat telkens om het aantal geboorten bij de .

De evolutie van het aantal geboorten tussen 2010 en 2021 weerspiegelt zich in de evolutie van het . Dat is een samenvattende maat die aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zou krijgen tijdens haar vruchtbare levensjaren (tussen 15 en 49 jaar) als op elke leeftijd het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar op haar van toepassing zou zijn. Het totale vruchtbaarheidscijfer daalde van 1,81 in 2010 naar 1,55 in 2020 en steeg opnieuw naar 1,61 in 2021.

Moeders gemiddeld 30,6 jaar bij geboorte kind

Tussen 2010 en 2021 daalde het vruchtbaarheidscijfer bij vrouwen jonger dan 30 jaar, terwijl het na de leeftijd van 30 jaar toenam. De gemiddelde moederschapsleeftijd steeg dan ook: van 29,7 jaar in 2010 naar 30,6 jaar in 2021.

Hogere vruchtbaarheid bij vrouwen met buitenlandse nationaliteit

Vrouwen met een buitenlandse nationaliteit krijgen gemiddeld meer kinderen in vergelijking met vrouwen met de Belgische nationaliteit. Het totale vruchtbaarheidscijfer lag in 2021 op 2,31 bij buitenlandse vrouwen en op 1,50 bij Belgische vrouwen.

Nadere opsplitsing toont aan dat de totale vruchtbaarheid hoger ligt bij zowel vrouwen met een EU-nationaliteit als bij vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU, maar de groep vrouwen met de nationaliteit van buiten de EU laten het hoogste totaal vruchtbaarheidspeil optekenen.

Vergeleken met 2010 is de totale vruchtbaarheid in 2021 opmerkelijk gedaald bij de Belgische vrouwen: van gemiddeld 1,72 naar 1,50 kinderen per vrouw. Een vruchtbaarheid lager dan 1,5 wordt in het algemeen beschouwd als een ‘’.

Ook bij de groep vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU wordt een aanzienlijke daling vastgesteld tussen 2010 en 2021: van 3,51 naar 2,75 kinderen per vrouw.

Hoogste vruchtbaarheid in arrondissement Halle-Vilvoorde

Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de periode 2020-2021 varieert tussen de 22 Vlaamse arrondissementen, met waarden tussen 1,42 en 1,74 kinderen per vrouw.

De hoogste waarde is voor het arrondissement Halle-Vilvoorde (1,74), gevolgd door de arrondissementen Antwerpen (1,69) en Dendermonde (1,67).

De laagste waarde is voor het arrondissement Hasselt (1,42). Ook voor de arrondissementen Leuven (1,44), Tongeren (1,48), Brugge (1,48) en Gent (1,49) wordt een lagere waarde dan 1,5 genoteerd.

Vruchtbaarheid in Vlaams Gewest iets boven EU-gemiddelde

Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de van zowel het Vlaamse Gewest als het Waalse Gewest lag in 2020 op gemiddeld 1,55 kinderen per vrouw. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag die waarde iets hoger (1,60).

Binnen de Europese Unie (EU) situeert België (1,55) zich in het midden, met waarden licht boven het gemiddelde voor de EU27-landen (1,50). Koploper is Frankrijk (1,83), gevolgd door Roemenië (1,80). Bijzonder lage waarden (lager dan 1,40) worden opgetekend voor Polen, Finland, Luxemburg en de zuidelijke EU-lidstaten. Vrouwen in Italië, Spanje en Malta hadden in 2020 een totaal vruchtbaarheidscijfer van minder dan 1,3.