Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vruchtbaarheid Bevolking

Vruchtbaarheid

Gepubliceerd op 3 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gemiddeld 1,53 kinderen per vrouw

In 2022 werden er 63.284 kinderen geboren waarvan de moeder woont in het Vlaamse Gewest. Dat zijn bijna 6.800 kinderen minder dan in het topjaar 2010 (-9,7%). Het gaat om het aantal geboorten bij de .

De evolutie van het aantal geboorten tussen 2010 en 2022 wordt weerspiegeld in de evolutie van het . Dat is een samenvattende maat die aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zou krijgen tijdens haar vruchtbare levensjaren (tussen 15 en 49 jaar) als op elke leeftijd het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar op haar van toepassing zou zijn. Het totale vruchtbaarheidscijfer daalde van 1,81 in 2010 naar 1,53 in 2022.

Moeders gemiddeld 30,6 jaar bij geboorte kind

Tussen 2010 en 2022 daalde het vruchtbaarheidscijfer bij vrouwen jonger dan 32 jaar, terwijl het voor de latere leeftijden toenam. De gemiddelde moederschapsleeftijd steeg dan ook: van 29,7 jaar in 2010 naar 30,6 jaar in 2022.

Hogere vruchtbaarheid bij vrouwen met buitenlandse nationaliteit

Vrouwen met een buitenlandse nationaliteit krijgen gemiddeld meer kinderen in vergelijking met vrouwen met de Belgische nationaliteit. Het totale vruchtbaarheidscijfer lag in 2022 op 2,31 bij buitenlandse vrouwen en op 1,40 bij Belgische vrouwen.

Nadere opsplitsing toont aan dat de totale vruchtbaarheid hoger ligt bij zowel vrouwen met een EU-nationaliteit als bij vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU, maar de groep vrouwen met de nationaliteit van buiten de EU laten het hoogste totaal vruchtbaarheidspeil optekenen.

Vergeleken met 2010 is de totale vruchtbaarheid in 2022 opmerkelijk gedaald bij de Belgische vrouwen: van gemiddeld 1,72 naar 1,40 kinderen per vrouw. Een vruchtbaarheid lager dan 1,5 wordt in het algemeen beschouwd als een ‘’. Ook bij de groep vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU wordt een aanzienlijke daling vastgesteld tussen 2010 en 2022: van 3,51 naar 2,79 kinderen per vrouw. Bij de vrouwen met een EU-nationaliteit is die daling minder groot: van 2,04 naar 1,90 kinderen per vrouw.

Hoogste vruchtbaarheid in arrondissement Halle-Vilvoorde

Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de periode 2021-2022 varieert tussen de 22 Vlaamse arrondissementen, met waarden tussen 1,42 en 1,73 kinderen per vrouw. Gemiddeld lag het totale vruchtbaarheidscijfer voor het Vlaamse Gewest in die periode op 1,57.

De hoogste waarde is voor het arrondissement Halle-Vilvoorde (1,73), gevolgd door de arrondissementen Antwerpen en Dendermonde (telkens 1,69).

De laagste waarde wordt opgetekend voor de arrondissementen Leuven en Hasselt (telkens 1,42). Ook voor de arrondissementen Brugge (1,45), Gent (1,45), Ieper (1,46) en Tongeren (1,48) wordt een lagere waarde dan 1,5 genoteerd.

Vruchtbaarheid in Vlaams Gewest boven EU-gemiddelde

Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de van het Vlaamse Gewest lag in 2021 op gemiddeld 1,61 kinderen per vrouw. In het Waalse Gewest was het totale vruchtbaarheidscijfer gelijk aan 1,60. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de waarde nog iets later (1,57).

Binnen de Europese Unie (EU) situeerde België (1,60) zich in 2021 in het midden, met een waarde boven het gemiddelde voor de EU27-landen (1,53). Koploper is Frankrijk (1,84), gevolgd door Tsjechië (1,83). Bijzonder lage waarden (lager dan 1,40) worden opgetekend voor Cyprus, Luxemburg, Litouwen, Portugal, Polen, Italië, Spanje en Malta. In de 3 laatste landen lag het totale vruchtbaarheidscijfer lager dan 1,30.