Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwbouwvergunningen Bouwen en wonen

Nieuwbouwvergunningen

Gepubliceerd op 7 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 23.000 vergunde nieuwe gebouwen in 2023

In 2023 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor 23.194 nieuwe gebouwen.

Het grootste gedeelte van de nieuwbouwvergunningen heeft betrekking op een woongebouw (residentieel). Sinds 2021 neemt de residentiële nieuwbouw af. Dat is ook het geval bij de niet-residentiële nieuwbouw. Toch blijft de totale nieuwbouw groot en worden sinds 2017 jaarlijks meer dan 20.000 nieuwe gebouwen vergund. In 2021 lag het aantal nieuwbouwvergunningen het hoogst (28.625).

Ruim 36.000 vergunde nieuwe woningen

Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

In 2023 werd de nieuwbouw van 36.716 nieuwe woningen vergund. De woningnieuwbouw ligt relatief hoog. Begin jaren 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 werden nagenoeg steeds 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. Na 2018 werd ook de grens van 40.000 nieuwe vergunde woningen ruim overschreden. In 2023 daalde voor de eerste keer sinds 2017 de nieuwbouwvergunningen voor woningen weer onder de grens van 40.000 woningen.

54% van de vergunde woningen in 2023 was een flat. In 1996 was dat 35%. Het aantal vergunde flats lag in 2023 voor het 5de opeenvolgende jaar lager dan het voorgaande jaar.

Met een aantal van bijna 17.000 vergunde woonhuizen in 2023 daalde ook de nieuwbouw van woonhuizen. Toch blijft de nieuwbouw van woonhuizen op een hoog niveau in vergelijking met de periode 2007-2017 waarin de productie meestal lager lag dan 16.000 wooneenheden.

Oppervlakte van de vergunde nieuwe woningen en flats stabiel

De gemiddelde oppervlakte van een nieuw vergunde nieuwbouwwoning blijft sinds 2019 vrij stabiel en lag in 2023 op 197m² voor een woonhuis en 104m² voor een flat.

Tussen 2005 en 2015 lag de gemiddelde oppervlakte hoger, op 262m² voor een woonhuis en 139m² voor een flat. Tussen 2015 en 2019 zijn de gemiddelde oppervlaktes afgenomen tot het huidige niveau.

Relatief aantal vergunde nieuwbouwwoningen laagst rond Antwerpen en Brussel

Het aandeel vergunde nieuwbouwwoningen lag in 2023 het hoogst in een aantal gemeenten aan de kust en in de kempen. De aandelen lagen het laagst in de gemeenten rond Antwerpen en Brussel en in het zuiden van Limburg.

In absolute aantallen lag het aantal vergunde nieuwbouwwoningen het hoogst in Gent (1.622) en Antwerpen (1.106). In de overige steden en gemeenten lag dat aantal lager dan 500.

Relatief aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen neemt af in Vlaamse Gewest

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen per 10.000 inwoners kende tussen 2001 en 2023 een zeer variabel verloop. In het Vlaamse Gewest piekte dat aantal in 2018 met 76 vergunningen voor nieuwbouwwoningen per 10.000 inwoners. Sinds 2018 nam dat aantal af. In 2023 ging het om 54 vergunningen per 10.000 inwoners.

In het Waalse en Brusselse Gewest lag het aantal vergunningen per 10.000 inwoners telkens lager. In het Waalse Gewest nam dat aantal sinds 2019 af. In 2023 lag het op 28 vergunningen per 10.000 inwoners. In het Brusselse Gewest lag het aantal vergunningen sinds 2020 lager dan 10 vergunningen per 10.000 inwoners.