Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

28.600 vergunde nieuwe gebouwen in 2021

In 2021 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor iets meer dan 28.600 nieuwe gebouwen. Daarmee ligt dat aantal bijna weer op het niveau van 1996, het jaar waarin het aantal het hoogst lag van de afgelopen 25 jaar.

Het grootste gedeelte van de nieuwbouw heeft betrekking op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2020 gaat de residentiële nieuwbouw er zeer sterk op vooruit (+9%). De niet-residentiële nieuwbouw stabiliseert. Toch blijft dat aantal met bijna 5.100 nieuwe gebouwen op een hoog niveau in vergelijking met voorgaande decennia.

Bijna 44.000 vergunde nieuwe woningen

Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

In 2021 werd de nieuwbouw van bijna 44.000 nieuwe woningen vergund. Dat zijn er ruim 500 meer dan in 2020. De woningnieuwbouw ligt relatief hoog. Rond het jaar 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 werden nagenoeg steeds 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. Sinds 2018 wordt ook de grens van 40.000 nieuwe woningen ruim overschreden.

53% van de vergunde woningen in 2021 was een flat. In 1996 was dat nog 35%. Het aantal vergunde nieuwe flats lag in 2021 voor het 3de opeenvolgende jaar lager dan het voorgaande jaar. In 2021 ging het om bijna 23.100 flats, in 2019 en 2020 respectievelijk om bijna 25.000 en bijna 24.600 flats.

Met een aantal van bijna 20.800 vergunde nieuwe woonhuizen in 2021 wint de nieuwbouw van woonhuizen duidelijk weer aan aandeel en gaat dat aantal opnieuw richting het niveau van 1997.

Oppervlakte van de vergunde nieuwe woningen daalt

De gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning in 2021 bedroeg 197,5 m² voor een woonhuis en 104,4 m² voor een flat. Deze oppervlakte daalt, vooral sinds 2015. In dat jaar bedroeg de gemiddelde oppervlakte voor een woonhuis en een flat respectievelijk 260,6 m² en 139,5 m².

In de grootsteden meer dan 1.000 vergunde nieuwe woningen

In Gent lag het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in 2021 het hoogst (1.431). Naast de grootsteden Gent en Antwerpen reikten 7 gemeenten meer dan 500 vergunningen voor nieuwe woningen uit (Roeselare, Brugge, Middelkerke, Knokke-Heist, Mechelen, Oostende en Hasselt). Herstappe en Mesen zijn de enige Vlaamse gemeenten waar in 2021 geen nieuwe woningen werden vergund.

Gewesten kennen verschillende trend bij vergunningen nieuwbouwwoningen

In totaal werden in heel België in 2021 meer dan 57.800 nieuwe woningen vergund. Dat is een stijging met 5% ten opzichte van 2020.

Vergeleken met 2020 waren er in 2021 in het Vlaamse Gewest 1% meer bouwaanvragen voor nieuwe woningen. In het Waalse Gewest steeg de nieuwbouwaanvraag met 18%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 2%.