Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwbouwvergunningen Bouwen en wonen

Nieuwbouwvergunningen

Gepubliceerd op 4 mei 2023 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor bijna 26.000 nieuwe gebouwen.

Het grootste gedeelte van de nieuwbouw heeft betrekking op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2021 ging de residentiële nieuwbouw er sterk op achteruit (-9%). Ook de niet-residentiële nieuwbouw kromp sterk (-11%). Toch blijft de totale nieuwbouw groot en ongeveer op hetzelfde niveau als de laatste 5 jaar waarin telkens ruim 26.000 nieuwe gebouwen werden gerealiseerd. 2021 vormde hierin een uitschieter met 28.600 nieuwe gebouwen.

Ruim 40.000 vergunde nieuwe woningen

Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

In 2022 werd de nieuwbouw van ruim 40.000 nieuwe woningen vergund. Dat zijn er bijna 3.700 minder dan in 2021. De woningnieuwbouw ligt relatief hoog. Rond het jaar 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 werden nagenoeg steeds 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. Sinds 2018 wordt ook de grens van 40.000 nieuwe woningen ruim overschreden.

53% van de vergunde woningen in 2022 was een flat. In 1996 was dat nog 35%. Het aantal vergunde nieuwe flats lag in 2022 voor het 4de opeenvolgende jaar lager dan het voorgaande jaar. In 2022 ging het om bijna 21.200 flats, in 2020 en 2021 respectievelijk om bijna 24.600 en bijna 23.100 flats.

Met een aantal van bijna 19.000 vergunde nieuwe woonhuizen in 2022 daalt ook de nieuwbouw van woonhuizen. Toch blijft de nieuwbouw van woonhuizen op een hoog niveau in vergelijking met de periode 2007-2017 waarin de productie meestal lager lag dan 16.000 wooneenheden.

Oppervlakte van de vergunde nieuwe woningen daalt

De gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning stabiliseert ten opzichte van 2021 en bedroeg in 2022 198 m² voor een woonhuis en 105 m² voor een flat. Deze oppervlakte daalt sinds 2015. In dat jaar bedroeg de gemiddelde oppervlakte voor een woonhuis en een flat respectievelijk 261 m² en 140 m².

In de grootsteden meer dan 1.000 vergunde nieuwe woningen

In Antwerpen lag het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in 2022 het hoogst (1.251). In Gent ging het om 1.122 nieuwe woningen. Naast de grootsteden Gent en Antwerpen reikten 5 gemeenten meer dan 500 vergunningen voor nieuwe woningen uit (Beveren, Knokke-Heist, Deinze, Roeselare en Kortrijk).

Daling van vergunningen nieuwbouwwoningen kleiner in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In totaal werden in heel België in 2022 bijna 51.600 nieuwe woningen vergund. Dat is een daling met 11% ten opzichte van 2021.

Vergeleken met 2021 waren er in 2022 in het Vlaamse Gewest 8% minder bouwaanvragen voor nieuwe woningen. In het Waalse Gewest daalde de nieuwbouwaanvraag met 17%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 22%.