Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Nieuwbouwvergunningen Nieuwbouwvergunningen

Metadata: Nieuwbouwvergunningen

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Een bouwvergunning: een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd.

Een gebouw van residentiƫle aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

De totale oppervlakte van de woning bestaat uit de som van alle oppervlakten van de verschillende verdiepen, gerekend vanaf het gelijkvloers.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De statistiek is gedurende 2 jaar voorlopig en wordt bijgesteld na controle. Bij elke actualisering worden ook eerdere jaargangen aangepast indien nodig.

Deze cijfers zijn tot 2016 gebaseerd op de inzameling via gemeenten of de Vlaamse Overheid van het statistisch formulier, in te vullen bij aflevering van een bouwvergunning. Het invullen van dit statistisch formulier gebeurt door de burger/bouwheer. Dit is een verplichting voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Vanaf 2017 baseert Statbel zich voor het Vlaams Gewest op een externe databank (omgevingsvergunning).

Naar de statistiek