Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

1 op 10 is bestuurslid in vereniging

10% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf eind 2021 aan bestuurslid te zijn in een vereniging. Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Mannen zijn veel vaker bestuurslid van een vereniging dan vrouwen. Naar leeftijd ligt het aandeel bestuursleden iets lager bij de groep van 18 tot 34 jaar dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Personen die samenwonen met een partner zonder kinderen zijn iets vaker bestuurslid van een vereniging dan andere huishoudgroepen.

Ook wat scholingsgraad betreft is er een duidelijk verschil: hooggeschoolden zijn vaker bestuurslid van een vereniging dan laaggeschoolden.

Geen opvallende verschillen naar woonplaats

Naar provincie en urbanisatiegraad blijven de verschillen voor wat betreft het aandeel personen dat bestuurslid is van een vereniging beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: