Gedaan met laden. U bevindt zich op: Seminaries Evenementen

Seminaries

Statistiek Vlaanderen (SV) is begin 2020 gestart met de organisatie van maandelijkse SV-seminaries. Bedoeling is om met deze seminaries de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk en er buiten te stimuleren en te coördineren. Op deze SV-seminaries komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De SV-seminaries zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

Deelname aan de SV-seminaries is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan van zodra het programma van het betrokken seminarie definitief is vastgelegd.

Overzicht seminaries

20 november 2023

Visualisaties van burgerbevragingen
23 oktober 2023Microsimulaties

24 mei
2023

Masterthesissen en stages voor openbare statistieken – onderzoeksresultaten academische samenwerking
9 maart 2023Veiligheidsmonitor van de Federale Politie

7 februari 2023

Gezinsenquête van Departement WVG

17 november 2022

Over machine learning, artificiële intelligentie en statistiek

Sprekers: Bart Van Rompaye (KPMG Lighthouse) en professor Seppe vanden Broucke (UGent & KU Leuven)

18 oktober 2022

Polish surveys and studies on cross-border areas

Speaker: Cierpial-Wolan (Statistics Poland)

21 juni 2022

De basis van een efficiënt gezondheidsbeleid (Sciensano)

Spreker: Prof. Dr. Brecht Devleesschauwer PhD, Senior Epidemioloog Sciensano

24 mei 2022

Data science voor openbare statistieken – onderzoeksresultaten academische samenwerking

Sprekers: Michael Reusens en master- en doctoraatstudenten van de KU Leuven

8 februari
2022

De alternatieve databronnen voor openbare statistieken

Sprekers: Professor Frauke Kreuter (Universiteit München en Universiteit Maryland) en Roeland Beerten (Hoofdstatisticus Statistiek Vlaanderen)

29 november 2021

Gemeente-Stadsmonitor van ABB

Sprekers: Hilde Schelfaut, Jef Smulders en Leen Schaerlaekens (ABB)

9 november 2021

Vernieuwende surveytechnieken van het CBS

Sprekers: Barry Schouten en collega’s (CBS)

20 september
2021

Regionale input-outputtabellen

Sprekers: Thierry Vergeynst (Vlaamse Statistische Autoriteit) en Professor Glenn Magerman (ULB)

29 juni
2021

Nieuwe surveystrategie van Statistiek Vlaanderen

Sprekers: Tina Vander Molen en Dries Verlet (Vlaamse Statistische Autoriteit)

18 mei
2021

Belgische Census 2021

Sprekers: Pieter Dewitte en Sofie Van Regenmortel (Belgisch statistiekbureau Statbel)

11 mei
2021

Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten

Sprekers: demografen van Statistiek Vlaanderen

18 maart
2021

Mogelijkheden van twitter als bron voor openbare statistieken

Sprekers: Marc Callens (coördinator data-strategie Vlaamse Statistische Autoriteit), Dries Verlet (senior methodoloog Vlaamse Statistische Autoriteit), Michael Reusens (Datascience coördinator Statistiek Vlaanderen), Talita Greyling (Docent en onderzoeker Universiteit Johannesburg)

2 februari
2021

De toekomst van openbare statistieken

Sprekers: John Pullinger (gewezen hoofdstatisticus Groot Brittannië), Roeland Beerten (Vlaams Hoofdstatisticus)

24 november 2020

Lokale financiën op basis van BBC-databank van Agentschap Binnenlands Bestuur

Sprekers: Bart Van Dooren (ABB, Afdeling Lokale Financiën), Lara Grieten (Lokale Vrijetijdsmonitor, CJM) en Jan Leroy (VVSG)

15 oktober 2020

Citizen Science: opportuniteiten en valkuilen voor statistiekproductie

Sprekers: Jef Van Laer en Mieke Sterken (Scivil, Vlaams kenniscentrum voor Citizen Science), Thierry Onkelinx (INBO) en Tine Destrooper (UGent en Jonge Academie)

15 september 2020

Mobiliteit en big data: mogelijkheden en beperkingen

Sprekers: Reinhard Stoop (Stad Antwerpen), Christoph Pauwels (Federale overheidsdienst Mobiliteit), Koen Rutten (departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Julie Mariën (departement Mobiliteit en Openbare Werken)

6 maart
2020

Datavisualisatie

Spreker: Maarten Lambrechts

17 februari 2020

Fact checking against disinformation

Sprekers: Will Moy (Full Fact), Jan Jagers (Knack) en Karine Moykens (secretaris-generaal, departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin)