Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inkomensongelijkheid: gini-index Inkomen en armoede

Inkomensongelijkheid: gini-index

Gepubliceerd op 28 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gini-index in Vlaams Gewest ligt op 22

De gini-index lag volgens de EU-SILC-enquête van 2023 in het Vlaamse Gewest op 22. De gini-index is een internationaal vaak gebruikte maat om de inkomensongelijkheid in een land of regio in beeld te brengen. De index geeft aan in hoeverre de verdeling van het inkomen over de inwoners verschilt van een perfect gelijke inkomensverdeling. Hoe hoger de gini-index, hoe groter de inkomensongelijkheid. Een indexwaarde van 0 staat voor een perfect gelijke inkomensverdeling. Een indexwaarde van 100 wijst erop dat al het inkomen behoort aan 1 persoon.

Bovenstaand cijfer werd berekend op basis van het totale beschikbare in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2023 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2022.

De EU-SILC-enquête werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat de gini-index in de meest recente jaren iets lager ligt dan in de periode 2004 tot 2017.

Vlaamse inkomensongelijkheid blijft in EU-perspectief beperkt

In 2022 lag de gini-index in het Vlaamse Gewest (23) iets lager dan in het Waalse Gewest (24). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (35) was het verschil groter. In België in zijn geheel lag de gini-index op 25.

In Europees perspectief ligt de gini-index in België relatief laag. Gemiddeld lag de index in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) in 2022 op 30. België bevindt zich in de groep van EU27-landen met de laagste gini-index. Enkel Slovakije en Slovenië scoren iets lager dan België. In Bulgarije ligt de gini-index het hoogst.

Cijfers voor 2023 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar. Maar voor België en de gewesten is dat wel het geval. In 2023 lag de gini-index in het Vlaamse Gewest op 22, in het Waalse Gewest op 25 en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op 32. In België in zijn geheel ging het om 24.