Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaams onderwijspersoneel goed voor 168.390 budgettair voltijdse equivalenten

In het schooljaar 2020-2021 waren er 168.390 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs. Het gaat om het aantal . Dat wil zeggen: betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat aantal is tussen de schooljaren 2011-2012 en 2020-2021 gestegen met iets minder dan 13.500.

Telkens ongeveer 60.000 voltijdse equivalenten in gewoon basisonderwijs en in gewoon secundair onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 waren er iets meer dan 60.000 budgettair voltijdse equivalenten actief in het gewoon basisonderwijs en ruim 61.500 in het gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs gaat het telkens om ongeveer 9.500 voltijdse equivalenten. Samen is het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs goed voor bijna 84% van alle voltijdse equivalenten.

Bijna 3 op 4 personeelsleden zijn vrouwen

In het schooljaar 2020-2021 was 74% van alle budgettair voltijdse equivalenten in het Vlaams onderwijs een vrouw. Daarnaast was 76% van het onderwijspersoneel vastbenoemd.