Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs

Gepubliceerd op 21 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 73.000 diploma’s uitgereikt in hoger onderwijs

In het academiejaar 2021-2022 werden 67.503 diploma’s afgegeven in de initiële opleidingen van het hoger onderwijs. Het gaat om diploma’s in de , de , de en het . Het hoger beroepsonderwijs omvat de graduaatsopleiding en HBO5 in afbouw. De aanvullende opleidingen waren goed voor 5.757 diploma’s. Het gaat om de bachelor na bachelor- of , de master na master- of en het . In totaal werden in het hoger onderwijs 73.260 diploma’s uitgereikt. De diploma’s in specifieke lerarenopleidingen, de voorbereidings- en schakelprogramma’s en de doctoraatsopleidingen zijn in dit totaal niet inbegrepen. Sinds 2019-2020 worden de hervormde lerarenopleidingen en de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan de hogescholen. Dat verklaart mee de stijging in het totaal aantal diploma’s uitgereikt in het hoger onderwijs ten opzichte van 2018-2019.

In 2021-2022 werden ruim 25.000 professionele bachelordiploma’s en ruim 22.300 masterdiploma’s uitgereikt. Het aandeel professionele bachelors binnen de initiële opleidingen schommelde tussen 2012-2013 en 2021-2022 tussen 37% en 42%. Het aandeel masters schommelde in die periode tussen 33% en 35%. Het aandeel academische bachelordiploma’s bedroeg in 2021-2022 23%.

Meeste diploma’s in Handelswetenschappen en bedrijfskunde en in Economische en toegepaste economische wetenschappen

In het academiejaar 2021-2022 werd 27% van de professioneel gerichte bachelordiploma’s behaald in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Onderwijs met 18% en Industriële wetenschappen en technologie met 17%.

De top 5 van uitgereikte diploma’s naar studiegebied binnen de academisch gerichte opleidingen (academisch gerichte bachelor en master) bleef in 2021-2022 ongewijzigd ten opzichte van 2020-2021. De meeste diploma’s werden uitgereikt binnen het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen (10% in 2021-2022), Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (8%), Industriële wetenschappen en technologie (7%), Psychologie en pedagogische wetenschappen (7%) en Handelswetenschappen en bedrijfskunde (7%). In vergelijking met 2012-2013 is de enige verandering in die top 5 op de 5de plaats te vinden. Daar bevond zich in 2012-2013 Politieke en sociale wetenschappen, dat zich in 2021-2022 op de 6de plaats bevond.

In 2021-2022 werden in het hoger beroepsonderwijs de meeste diploma’s uitgereikt in de studiegebieden Handelswetenschappen en bedrijfskunde (41%), Sociaal-agogisch werk (29%) en Industriële wetenschappen en technologie (21%).