Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs

Gepubliceerd op 26 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 75.000 diploma’s uitgereikt in hoger onderwijs

In het academiejaar 2022-2023 werden 69.098 diploma’s afgegeven in de initiële opleidingen van het hoger onderwijs. Het gaat om diploma’s in de , de , de en de graduaatsopleidingen van het s. De aanvullende opleidingen waren goed voor 5.659 diploma’s. Het gaat om de bachelor na bachelor , de master na master en het . In totaal werden in het hoger onderwijs 74.757 diploma’s uitgereikt. De diploma’s in specifieke lerarenopleidingen, de voorbereidings- en schakelprogramma’s en de doctoraatsopleidingen zijn in dit totaal niet inbegrepen.

Sinds 2019-2020 worden de hervormde lerarenopleidingen en de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan de hogescholen. Dat verklaart mee de stijging in het totaal aantal diploma’s uitgereikt in het hoger onderwijs ten opzichte van 2018-2019. Na 2019-2020 nam het totaal aantal diploma’s licht toe.

In 2022-2023 werden ruim 24.000 professionele bachelordiploma’s en ongeveer eenzelfde aantal masterdiploma’s uitgereikt. Het aantal masterdiploma’s lag in het verleden lager dan het aantal professionele bachelordiploma’s, maar heeft het aantal professionele bachelordiploma’s inmiddels bijgebeend.

Meeste diploma’s in Handelswetenschappen en bedrijfskunde en in Economische en toegepaste economische wetenschappen

In het academiejaar 2022-2023 werd 26% van de professioneel gerichte bachelordiploma’s behaald in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Onderwijs met 19% en Industriële wetenschappen en technologie met 17%. Gezondheidszorg (onder meer verpleegkunde) en sociaal-agogisch werk vervolledigen de top 5.

De top 5 van uitgereikte diploma’s naar studiegebied binnen de academisch gerichte opleidingen (academisch gerichte bachelor en master) bleef in 2022-2023 ongewijzigd ten opzichte van 2021-2022. De meeste diploma’s werden uitgereikt binnen het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen (10% in 2022-2023), Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (8%), Industriële wetenschappen en technologie (7%), Psychologie en pedagogische wetenschappen (7%) en Handelswetenschappen en bedrijfskunde (6%).

In vergelijking met 2013-2014 is de enige verandering in die top 5 van de academisch gerichte opleidingen op de 5de plaats te vinden. Daar bevond zich in 2013-2014 Politieke en sociale wetenschappen, dat zich in 2022-2023 op de 7de plaats bevond. Bij de professionele bachelors sprong Industriële wetenschappen en technologie van de 5de plaats in 2013-2014 naar de 3de plaats in 2022-2023.

In 2022-2023 werden in het hoger beroepsonderwijs (graduaatsopleidingen) de meeste diploma’s uitgereikt in de studiegebieden Handelswetenschappen en bedrijfskunde (42%), Sociaal-agogisch werk (28%) en Industriële wetenschappen en technologie (20%).