Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiebewijzen volwassenenonderwijs Onderwijs en vorming

Studiebewijzen volwassenenonderwijs

Gepubliceerd op 28 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Meer dan 50.000 certificaten uitgereikt in volwassenenonderwijs

In het schooljaar 2021-2022 werden 52.377 en 4.112 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt. Het aantal certificaten daalde tegenover het schooljaar 2019-2020, het eerste schooljaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn. De daling deed zich enkel voor in het secundair volwassenenonderwijs, waar 91% van de certificaten worden uitgereikt.
Het aantal uitgereikte diploma’s secundair onderwijs (secundair volwassenenonderwijs) steeg over dezelfde periode. In de basiseducatie worden geen diploma’s secundair onderwijs uitgereikt, omdat de cursussen daar betrekking hebben op het niveau van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Nederlands voor anderstaligen (NT2) grootste studiegebied in secundair volwassenenonderwijs en grootste leergebied in basiseducatie

De NT2-opleidingen genereren bijna de helft van de certificaten in het secundair volwassenenonderwijs. In de basiseducatie nemen de leergebieden Nederlands voor anderstaligen (NT2) en alfabetisering NT2 een nog grotere plaats in. Samen zijn ze goed voor 97% van de certificaten. Op vlak van de inschrijvingen zijn dat ook de grootste leergebieden in de basiseducatie. In de basiseducatie neemt het aantal certificaten NT2 toe. In het secundair volwassenenonderwijs steeg het aantal certificaten voor richtgraden 1 en 2 in 2021-2022 weer naar het niveau van 2019-2020, terwijl de daling in de kleinere richtgraden 3 en 4 zich voortzette.

Specifieke en Algemene personenzorg belangrijkste studiegebieden waarin een diploma secundair onderwijs behaald wordt

Een diploma secundair onderwijs kan behaald worden via het studiegebied Algemene vorming of via de combinatie van Aanvullende algemene vorming (AAV) met een diplomagerichte beroepsopleiding. Vooral die 2de optie wordt gekozen. Specifieke en Algemene personenzorg, Administratie en Informatie- en communicatietechnologie zijn de voornaamste studiegebieden waarin cursisten een diploma SO behalen in 2021-2022. Dat waren ook in de afgelopen schooljaren de 4 grootste studiegebieden naar uitgereikte diploma’s secundair onderwijs. In het studiegebied Specifieke Personenzorg steeg het aantal uitgereikte diploma’s secundair onderwijs het sterkst.