Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en contactcenter 1700 Contacten en bereikbaarheid vlaanderen.be en contactcenter 1700

Metadata: Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en contactcenter 1700

Bron

Agentschap Digitaal Vlaanderen

Definities

Voor het aantal contacten vlaanderen.be werd gebruik gemaakt van het maandelijks aantal bezoeken op vlaanderen.be. Het aantal bezoeken aan vlaanderen.be is het aantal keer dat iemand tijdens de opgegeven periode naar een of meer pagina’s op de website gesurft heeft. Omdat gebruikers verschillende toestellen gebruiken en ook regelmatiger op bezoek komen, is het correcter om het aantal bezoeken te meten dan het aantal (unieke) bezoekers. Het bezoek aan anderstalige pagina’s van vlaanderen.be wordt niet in deze telling meegenomen. Sinds 25 maart 2021 dienen de bezoekers aan vlaanderen.be expliciet aan te geven of statistieken over het bezoek mogen worden bijgehouden en verwerkt.

Bron: Google Analytics

Daarnaast zijn er eveneens data over het maandelijks aantal contacten via het contactcenter 1700. Het gaat om het aantal contacten dat wordt aangeboden op alle contactwachtrijen van 1700 voor alle kanalen. Wat de contacten met 1700 betreft, zijn er ook data over de bereikbaarheid. Deze cijfers over bereikbaarheid van het contactcenter geven het percentage van opgenomen telefonische oproepen en chatsessies ten opzichte van het aantal aangeboden oproepen en chatsessies. De bereikbaarheid voor mails wordt berekend als het percentage aangeboden e-mails die binnen de 2 werkdagen zijn opgenomen. Daarbij is er in 2018 een verandering doorgevoerd in de rapportering. Personen die hun antwoord vonden in een veel gestelde vraag in het automatische telefonische keuzemenu en niet verder wachten op een voorlichter, worden sinds 2018 niet meer in de telling opgenomen.

Bron: rapporteringsomgeving van het contactcenter In2com

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn administratieve data die het Agentschap Digitaal Vlaanderen bundelt in hun balanced scorecard.

De bron van de data zijn de technologische applicaties die automatisch alle data verzamelen en in rapportering vertalen. De correcte verwerking van de data wordt regelmatig afgetoetst door extra persoonlijke controles door een databeheerder.

Over de jaren heen zijn de data sterk vergelijkbaar. Bij technologische aanpassingen aan de bronnen wordt ingezet op een correcte vertaling om deze vergelijkbaarheid te kunnen garanderen.

Referenties

Agentschap Digitaal Vlaanderen: Website