Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 1 op 4 is lid van sportclub

28% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf eind 2022 aan actief lid te zijn van een sportclub of sportvereniging. Dat aandeel bleef min of meer gelijk in vergelijking met 2021.

Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Actief lidmaatschap sportclub hoger bij jongeren, mannen en hoger opgeleiden

Mannen zijn vaker actief lid van een sportclub of –verenging dan vrouwen (respectievelijk 32% en 24%).

Het actief lidmaatschap bij sportverenigingen ligt hoger in de jongere leeftijdsgroepen dan bij de oudere groepen.

Hoger opgeleide personen zijn vaker actief lid van een sportclub dan lager opgeleiden.

Geen noemenswaardige verschillen naar provincie en urbanisatiegraad

Er waren eind 2022 tussen de provincies geen noemenswaardige verschillen in actief lidmaatschap bij sportclubs of -verenigingen. Dat is ook zo als er gekeken wordt naar de urbanisatiegraad.

Bronnen