Bestuurstaal van de overheid

De taalwetgeving in bestuurszaken legt vast in welke taal (of talen) de overheid moet communiceren met burgers en omgekeerd.

De voorgeschreven bestuurstaal van een overheid is afhankelijk van verschillende factoren. Je moet deze vragen beantwoorden om de bestuurstaal van de overheid te bepalen:

  • Is er sprake van een 'overheidsdienst'? Zo ja, welke specifieke bestuurstaalwetgeving is van toepassing op de overheidsdienst?

  • Wat is de werkkring van de overheidsdienst?

  • Over welk communicatietype gaat het?

  • In welk taalgebied bevindt de overheid of de correspondent zich?