Heeft het lidmaatschap van een openbaar ziekenhuis aan een ziekenhuisnetwerk een invloed op de taalverplichtingen?

Het lidmaatschap van een ziekenhuis aan een ziekenhuisnetwerk heeft geen invloed op de taalverplichtingen die voortvloeien uit het statuut van het ziekenhuis.   

Dit wil zeggen dat: 

  • een openbaar ziekenhuis onderworpen blijft aan de toepassing van de taalwetgeving, ook als het deelneemt aan een netwerk waarin ook private ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn;
  • een privaat ziekenhuis niet onderworpen is aan de taalwetgeving als het deelneemt aan een netwerk waarvan ook openbare ziekenhuizen lid zijn; 
  • een universitair ziekenhuis niet onderworpen is aan de taalwetgeving als het deelneemt aan een netwerk waarvan ook openbare ziekenhuizen lid zijn.  

Lees meer over de taalgebruik in bestuurszaken

Lees meer over de taalvrijheid