Is er controle op de taalwetgeving in het hoger onderwijs?

Ja, er is controle op de taalwetgeving in het hoger onderwijs.

De Vlaamse Regering stelde regeringscommissarissen aan voor de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Zij oefenen toezicht en controle uit op deze universiteiten en hogescholen. De regeringscommissaris kan een met redenen omkleed beroep indienen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van een universiteit of hogeschool als hij of zij die in strijd acht met de taalregelgeving.

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een administratief rechtscollege dat (enkel) uitspraken doet over procedures die studenten starten tegen een studievoortgangsbeslissing en een beslissing over het leerkrediet. Op een onrechtstreekse wijze doet de Raad dus uitspraak over de naleving van de taalwetgeving.