Een commercieel bedrijf heeft een Engelstalig vacaturebericht verspreid in een krant. Is dat toegelaten?

Ja, dat is toegelaten.

Vacatureberichten van een commercieel bedrijf vallen niet onder de toepassing van de taalwetgeving. Er geldt bijgevolg taalvrijheid in deze aangelegenheid. Het is dus toegelaten dat een commercieel bedrijf een anderstalige wervingsadvertentie publiceert in een krant.

Een vacaturebericht dat een werkgever intern verspreidt naar de werknemers, valt wel onder de toepassing van de taalwetgeving in het bedrijfsleven. Er is in dat geval sprake van een bericht of document bestemd voor het personeel. De werkgever moet een dergelijk vacaturebericht dus opstellen in de voorgeschreven taal.