Taalgebruik in huisartsenwachtposten

De huisartsenwachtposten van de huisartsenkringen vallen volgens het Steunpunt Taalwetwijzer onder de toepassing van de Bestuurstaalwet. Daarom moeten die huisartsenwachtposten hun diensten volgens het Steunpunt Taalwetwijzer aanbieden in de taal van het taalgebied waarin zij werkzaam zijn.

Homogeen Nederlands taalgebied

De huisartsenwachtposten van de huisartsenkringen moeten hun dienstverlening volgens het Steunpunt Taalwetwijzer in het Nederlands aanbieden.

Vlaamse faciliteitengemeenten

De huisartsenwachtposten van de huisartsenkringen die een Vlaamse faciliteitengemeente in hun werkkring hebben, moeten hun dienstverlening volgens het Steunpunt Taalwetwijzer in het Nederlands aanbieden. De huisartsenwachtposten moeten de Franstalige inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten uit de werkkring van de huisartsenwachtpost, in het Frans kunnen helpen.

Brussel-Hoofdstad

De Brusselse wachtdienst VZW moet volgens het Steunpunt Taalwetwijzer een tweetalige dienstverlening aanbieden. Je moet er dus terecht kunnen in het Nederlands en in het Frans.