Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting subsidie voor zonnepanelen eind december in regelgeving verankerd Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Stopzetting subsidie voor zonnepanelen eind december in regelgeving verankerd

Nieuwsbericht
16 oktober 2023

De Vlaamse Regering besliste op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir om de premie voor nieuwe zonnepanelen een jaar eerder dan voorzien stop te zetten. Alleen zonnepanelen met een datum van indienstname (keuringsdatum) tot en met 31 december 2023 komen daardoor nog in aanmerking voor een premie, die maximaal 750 euro bedraagt. De tussenkomst van maximaal 375 euro die aanvankelijk voorzien was voor installaties geplaatst in 2024 wordt dus geschrapt. De ministerraad verankerde dat vandaag in regelgeving. “De prijzen zijn zodanig gedaald dat een extra subsidie vanuit het geld van de belastingbetaler niet meer nodig is” geeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir mee.

Tijdelijke premie met afbouwpad

De Vlaamse premie voor zonnepanelen werd in 2021 - voor de energiecrisis - in het leven geroepen. Bij aanvang was de premie noodzakelijk om tegemoet te komen aan het wegvallen van de terugdraaiende teller. “Het doel van de premie was de terugverdientijd onder de 10 jaar te houden” zegt minister Demir. Vanaf het begin is gecommuniceerd dat we de premie elk najaar zouden evalueren en in functie van de marktomstandigheden konden bijsturen. Ondertussen zijn de marktomstandigheden in die mate veranderd dat de terugverdientijden onder de 10 jaar blijven, ook zonder steun. Ook zonder premie blijven zonnepanelen een zeer rendabele investering waarmee u 25 jaar lang uw energiefactuur onder controle houdt. Ze brengen veel meer op dan een spaarrekening. Het is logisch dat de Vlaamse Regering de premie schrapt. Zo kan een budget van ruim 40 miljoen euro verschuiven naar de Mijn VerbouwPremie, waar echte ondersteuningsnoden zijn voor Vlaamse gezinnen die renoveren.

Premie zonnepanelen 2023 alsnog aanvragen?

Wie nog een offerte gaat aanvragen of al een offerte heeft, vraagt best meteen dat de installateur de tijdige keuring voor 1 januari 2024 ook effectief garandeert, zoniet heb je geen recht op de premie. “Ik heb minister Dermagne gevraagd dat de economische inspectie de verkopers, installateurs en keurders extra in het oog houdt: klanten en eerlijke verkopers moeten beschermd worden tegen laakbare handelspraktijken” zegt minister Demir. Ook Fluvius is gevraagd strikt toe te zien op de keuringsattesten.

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan alle voorwaarden voldoen en deze stappen doorlopen:

  1. Laat dit jaar zonnepanelen plaatsen door een RESCert-installateur.
  2. Laat de installatie keuren, ten laatste op 31 december 2023.
  3. Meld uw zonnepanelen binnen de 30 dagen na de keuring aan via het klantenportaal van netbeheerder Fluvius.
  4. Nog geen digitale meter? Fluvius zal u contacteren. Zodra de digitale meter geplaatst is en uw aanmelding verwerkt is, kunt u uw premieaanvraag vervolledigen. De tijdige aanmelding van de zonnepanelen bij Fluvius na de keuring, is de eerste stap voor een geldige premie-aanvraag.

Installaties die niet tijdig gekeurd zijn of aangemeld zijn, komen niet meer in aanmerking voor de premie. Fluvius behandelt de meldingen zo snel mogelijk. De verwerkingstijd bij Fluvius heeft geen impact op de hoogte en het al dan niet verkrijgen van de premie.

Op www.vlaanderen.be/zonnekaart ziet u of uw dak geschikt is en wat de terugverdientijd is voor zonnepanelen op uw dak.