Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproepen voor energieconsulenten Projectoproepen van het VEKA

Projectoproepen voor energieconsulenten

Op basis van calls waarvan de voorwaarden beschreven zijn in het Energiebesluit, kunnen subsidies voor energieconsulenten worden toegekend.

Voorwaarden

 • Voor de huishoudens, de kwetsbare doelgroepen en de bouwprofessionals worden energieconsulenten gesubsidieerd. Zij zijn voor hun doelgroep een eerste aanspreekpunt voor energie en kunnen hen verder op weg helpen.
 • Eigenaars van woningen hebben naast energiepremies en toegankelijke financiering ook nood aan objectief en kwaliteitsvol renovatieadvies. Dat moet hen inzicht bieden in wat de langetermijndoelstelling 2050 voor hun woning specifiek betekent en hen een stappenplan aanreiken om dat doel te bereiken. Bestaande tools zoals de Woningpas(opent in nieuw venster), het EPC en de tool Test uw EPC spelen hierop in. De Vlaamse Energiehuizen maken de burger op het lokale niveau wegwijs in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken, verwijzen door naar meer gespecialiseerd advies en bieden renteloze energieleningen aan voor kwetsbare huishoudens. Analyses wijzen daarnaast ook uit dat een aanzienlijk deel van de huishoudens niet of weinig gebruik maakt van de bestaande mogelijkheid om vlot van leverancier te wisselen, en daardoor honderden euro’s per jaar te veel betaalt.

  Om de bestaande capaciteit aan renovatieadvies te versterken en de lopende energiekosten te drukken, waren er in 2021 voor energieconsulentenprojecten 3 projectoproepen:

  • opzetten van een pool van 20 opgeleide renovatiecoaches in de Energiehuizen (looptijd drie jaar – budget 4,5 miljoen euro)
  • opstarten van proefprojecten met thermografische foto’s met het oog op het activeren van eigenaars tot renovatie (looptijd drie jaar, budget 500.000 euro)
  • Ht opstarten van proefprojecten voor begeleiding van huishoudens bij de overstap naar een voordeligere energieleverancier (looptijd 1 jaar, budget 150.000 euro).

Procedure

 • De calls werden geopend op 12 april 2021. Voorstellen konden tot uiterlijk 15 juni 2021 worden ingediend.

 • De 3 calls van 2021 die resulteerden in 18 Renovatiecoach-projecten, 3 projecten rond thermografie en 1 project begeleiding bij de overstap naar een voordeligere energieleverancier.

Regelgeving

 • Energiedecreet van 8/05/2009: Decreet van 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
 • BVR 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, artikel 7.2.14 tot en met 7.2.20