• Stap 1

  Uw werknemer bezorgt u tijdig het inschrijvingsattest:

  • opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober 
  • alle andere opleidingen: ten laatste 15 dagen na inschrijving
  • bij verandering van werkgever: 15 dagen na indiensttreding 

  Bekijk met uw werknemer hoeveel uren VOV hij mag opnemen. Plan samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning.

  Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 • Stap 2

  Als werkgever kunt u een terugbetalingsaanvraag voor VOV indienen. Dit gebeurt digitaal via het WSE-loket (opent in nieuw venster).

  U kunt de aanvraag ten vroegste 3 maanden voor de start van de opleiding aanvragen. U moet de aanvraag indienen ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding (of 3 maanden na indiensttreding bij verandering van werkgever).

  Aangepaste regeling voor schooljaar 2019-2020:
  Voor opleidingen met startdatum 1 juni 2020 of vroeger hebt u tijd t.e.m. 31 augustus 2020 om een terugbetalingsaanvraag in te dienen. Voor opleidingen met startdatum na 1 juni 2020 geldt de gewone indieningstermijn van ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding.

  U kunt een terugbetalingsaanvraag indienen:

  Hebt u nog geen rechten voor het WSE-loket? Volg dan het gewenste stappenplan:

 • Stap 3

  Geef in DmfA bij code 5 het aantal opgenomen uren VOV in (bij deeltijdse werknemers) of het aantal opgenomen dagen VOV (bij voltijdse werknemers). Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van uw terugbetaling.

  Vanaf Q1 van 2020 moet naast code 5, voor VOV ook verplicht de bijgaande inlichtingenzone in de DmfA ingevuld worden.

 • Stap 4

  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier.
  Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van de werkgever (DmfA) en de input van de opleidingsverstrekker (aanwezigheden/deelname eindbeoordeling). Dit wilt niet zeggen dat er elk kwartaal wordt uitbetaald. 

  Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.