• Stap 1

  Uw werknemer bezorgt u tijdig het inschrijvingsattest:

  • opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober
  • alle andere opleidingen: ten laatste 15 dagen na inschrijving
  • bij verandering van werkgever: 15 dagen na indiensttreding

  Bekijk met uw werknemer hoeveel uren VOV hij mag opnemen. Plan samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning.

  Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

 • Stap 2

  Waar?
  In het WSE-loket ((opent in nieuw venster)).

  • Inloggen in het WSE-loket doet u met één van de digitale sleutels.
  • Klik daarna door op uw organisatie (niet verdergaan als natuurlijk persoon).
  • Ziet u enkel uw persoonlijke naam staan? Dan hebt u niet het juiste recht (DWSE organisatieverantwoordelijke met context ‘opleidingsverlof’) om in te loggen in het WSE-loket voor uw bedrijf. Uw hoofdtoegangsbeheerder (lokale beheerder) kan dat voor u in orde brengen. Dat is meestal de bedrijfsleider. Weet u niet wie uw hoofdtoegangsbeheerder is? Neem contact op met het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur en vraag naar iemand van het team ‘gebruikersbeheer’.
  • Ga bovenaan naar de tab ‘start nieuwe aanvraag’ en kies het blok ‘Vlaams opleidingsverlof’.
  • Moet u een terugbetalingsaanvraag indienen in naam van een andere onderneming?
   Lees hier meer over aanmelden voor sociale secretariaten en dienstverrichters ((opent in nieuw venster)).

  Wanneer?
  U kunt de aanvraag ten vroegste 3 maanden voor de start van de opleiding aanvragen.

  Voor schooljaar 21-22 (start opleiding vanaf 1/9/21) mogen aanvragen tot uiterlijk 30/11/22 ingediend worden.

  Hoe?
  U kunt een terugbetalingsaanvraag indienen:

  Handig om te weten

  • Bij het indienen van de terugbetalingsaanvraag geeft u het ODB-nummer van de gevolgde opleiding in (dit staat vermeld op het inschrijvingsattest van de werknemer of kan opgezocht worden in de opleidingsdatabank ((opent in nieuw venster))).
  • Bestaat de opleiding uit verschillende modules, staan de modules op één inschrijvingsattest en behoren ze tot dezelfde opleiding? Dan geeft u bij de terugbetalingsaanvraag het ODB-nummer van de opleiding in (vb. ODB-Z00291, zonder het achtervoegsel -001). Zo kunt u de verschillende modules via één terugbetalingsaanvraag indienen. U noteert daarbij de startdatum van de eerste module en de einddatum van de laatste module.
  • Schrijft de werknemer zich in voor één module dan geeft u bij de terugbetalingsaanvraag het ODB-nummer in van die module (vb. ODBZ00291-001)
  • Loopbaangerichte opleidingen die aangeraden worden in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) vraagt u aan met ODB-P00001 ((opent in nieuw venster)). De opleidingen zelf moeten niet geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank. Het is dus mogelijk dat ze geen eigen ODB-nummer hebben. De werknemer mailt het attest van de loopbaanbegeleiding én het inschrijvingsattest van de opleiding naar de dienst VOV via attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) of hij bezorgt ze aan de werkgever. De werkgever laadt dan de attesten op in de terugbetalingsaanvraag, nadat hij ze indiende.
  • Trajecten van elders verworven competenties (EVC) hebben elk een eigen ODB-code. U geeft 16 uur in voor de aanvraag van één traject.
   Alle EVC-trajecten hebben in de opleidingsdatabank ‘EVC’ in de titel.
  • Examens bij de Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs vraagt u aan met ODB-1001623.
   Per examen dient u een terugbetalingsaanvraag in voor 8 uren. Als start- en einddatum geeft u de datum van het examen in.
  • Creditcontracten Vlaams hoger onderwijs vraagt u aan met ODB-P00004 ((opent in nieuw venster)).
   Vervolgens laadt u het inschrijvingsattest voor het creditcontract op in de aanvraag, nadat u die hebt ingediend.
  • Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s vraagt u aan met het ODB-nummer van het schakelprogramma/voorbereidingsprogramma van de juiste opleidingsverstrekker. U vindt deze door in de opleidingsdatabank ‘schakelprogramma ((opent in nieuw venster))’ of ‘voorbereidingsprogramma ((opent in nieuw venster))’ in te geven als zoekterm.
  • Het stappenplannen om aan te melden in het WSE-loket vindt u bij ‘Documenten ((opent in nieuw venster))’.

  Behandeling van uw aanvraag

  Goedkeuring: De terugbetalingsaanvraag voor een nieuw schooljaar (start 1/9) kan ten vroegste rond 20 januari worden goedgekeurd. Dan kunnen we de tewerkstellingsbreuk van september ophalen uit de DmfA om het aantal uren VOV te berekenen waarop de werknemer dat schooljaar maximum recht heeft.
  Weigering: Een weigering kan sneller verstuurd worden als de aanvraag om een andere reden dan de tewerkstelling van september niet voldoet.

  Zowel de werkgever als de mandataris (als van toepassing) krijgt een e-mail met de beslissing. De werknemer krijgt geen bericht. Dit zal in de toekomst wel voorzien worden.

 • Stap 3

  Geef bij code 5 én in de daarbij horende inlichtingenzone in de DmfA het aantal opgenomen uren VOV in. Deze gegevens zijn nodig voor de betaling van uw dossier.

 • Stap 4

  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier.
  Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van de werkgever (opgenomen uren VOV ingegeven in de DmfA) en de input van de opleidingsverstrekker (aanwezigheden én/of deelname aan de eindbeoordeling). Dit wilt niet zeggen dat er elk kwartaal wordt betaald.

  Zodra een betaling is uitgevoerd, ziet u in het WSE-loket, bovenaan in de tab ‘Berekeningen’, de berekeningsnota's van de betalingen die u hebt ontvangen.
  Voor meer info over de berekeningsnota’s raadpleegt u de ‘Richtlijnen voor werkgevers’ en de ‘Toelichting berekeningsnota...” die u vindt bij ‘Documenten ((opent in nieuw venster))’.

  Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.