5G-mix ontrafelt consumentengedrag

Het consumentengedrag op het vlak van verse voeding is een complex gegeven waarbij keuzes soms bewust, maar vaak onbewust gemaakt worden en waarbij zowel emotionele als rationele elementen een rol spelen. VLAM heeft dit complexe gegeven ontrafeld op basis van zijn diverse consumentenonderzoeken. De voedingskeuzes van Vlamingen blijken een samenspel te zijn van vijf aspecten: genot, gemak, geld, gezondheid en geweten … kortom de 5G-mix.

Dit alles is neergeschreven in het boek “De 5G-mix van VLAM”. Het is een handig hulpmiddel om consumentenkeuzes te begrijpen en te beïnvloeden. Het boek presenteert ook heel wat consumentencijfers. Dit alles levert een uitgebreid inzicht in het voedingsgedrag van de Vlaming, met een focus op verse voeding. Interessante lectuur voor iedereen die professioneel met voeding bezig is. Je kan het boek bestellen in onze webshop.

Cover boek