Extra Vlaamse middelen voor vispromotie

Dankzij het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie (OVIS) kan VLAM in 2024 extra initiatieven nemen om te communiceren over seizoenale en minder gewaardeerde vissoorten. VLAM zal met de Vlaamse middelen van OVIS een radiocampagne voeren, workshops organiseren in hotelscholen en een PR-werking opzetten rond duurzaamheid en innovatie in de visserij. Dit past in de ambitie van OVIS om de duurzaamheid, veiligheid en innovatie van de Belgische visserijsector te bevorderen.

Photographer: heikki verdurme | Copyright: ©heikki verdurm

VLAM zet zich in om het consumptiepatroon van de Vlaming te diversifiëren volgens de lokale aanvoer en de visseizoenen en een beter evenwicht te bekomen tussen vraag en aanbod. Dat gebeurt o.a. via product- en receptinfo, de verkiezing van de Vis van het Jaar, events als Viskok van het Jaar en partnerships met media en organisaties (bv. Westtoer).

Met de extra middelen (400.000 euro) die OVIS toekent aan VLAM kan de promotieorganisatie in 2024 extra activiteiten op poten zetten die toelaten om het verhaal van de visserijsector ruimer te brengen naar de consument en het horecaonderwijs. Het extra programma bestaat uit 3 onderdelen: een radiocampagne, workshops in horecascholen en een duurzaamheids/PR-programma om de consument te informeren over de inspanningen van de Belgische visserijsector.

“De radiocampagne is een uiterst effectief middel om het brede publiek te informeren over de verduurzaming en innovatie van de visserijsector. Het seizoensgebonden karakter van vissen wordt daarbij eveneens belicht. We hopen dat deze achtergrondinfo de verbruiker zal motiveren om bewust voor vis van bij ons te kiezen.” Filip Fontaine, CEO VLAM.
De radiocampagne zal vier keer per jaar lopen, bij de start van elk nieuw seizoen. Er wordt telkens een aangepaste radiospot voorzien en de campagne zal te horen zijn op verschillende zenders met een breed bereik (focus 25-54 jaar).

In samenwerking met de NorthSeaChefs zullen verder workshops worden ingericht in hotelscholen. Chefs bieden chefs in spe inspiratie met kook- en bereidingstechnieken met vis van bij ons. Jonge chefs worden ook geïnformeerd over duurzame visvangst en de impact van hun culinaire keuzes op het milieu. Vissen van het seizoen en minder gewaardeerde vissoorten (bijvangsten) krijgen de volle aandacht.

Het derde luik van het extra programma in 2024 omvat PR waarin de actieve rol van de visserijsector in het bredere klimaatdebat zal worden benadrukt. “We plannen artikels en verhalen over duurzame vispraktijken, gestoeld op wetenschappelijke inzichten en ervaringen en getuigenissen van de Belgische visserijsector. Een duurzaamheidsconsulent zal deze boeiende verhalen bovenspitten en verspreiden.” Filip Fontaine, CEO VLAM.

De combinatie van het extra programma en de bestaande promotiewerking vis van VLAM levert efficiëntiewinst op en een hogere impact. “Wij zijn ten volle overtuigd dat het VLAM-project een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere verduurzaming van de visserijsector. De focus ligt hier op de creatie van een nieuwe generatie van geïnformeerde en duurzaamheidsbewuste consumenten en horeca-professionals die doelbewust kiezen voor minder bekendere, maar net zo kwalitatieve seizoensgebonden vissoorten. Dit komt niet alleen onze vissers ten goede, maar draagt ook bij aan het verlagen van de visserijdruk op meer commerciëlere soorten. “ Bart Naeyaert (voorzitter bestuursorgaan OVIS)

www.visvanbijons.be
www.ovisvzw.be/nl