Lekker van bij ons, de juiste reflex

VLAM start een campagne om de reflex om inlands te kopen te versterken. Deze sectoroverkoepelende campagne wordt uitgerold voor drie jaar en loopt via online kanalen.

De missie van VLAM is de Vlaamse landbouw-, tuinbouw en visserijproducten te promoten. Dit gebeurt zowel naar consumenten als voedingsprofessionals op allerlei manieren en via talrijke kanalen. De spil in de communicatie is het zeer succesvolle kookplatform www.lekkervanbijons.be, met meer dan 1 miljoen bezoeken per maand, en alle communicatie draagt de signatuur ’Lekker van bij ons’.

VLAM schakelt in 2024 een versnelling hoger met een drie jaar durende sectoroverkoepelende campagne die specifiek de focus legt op het versterken van de reflex om inlands te kopen. Filip Fontaine, CEO VLAM: ’We streven ernaar dat de keuze voor ’van bij ons’ de automatische keuze wordt. Het is ook een verstandige keuze. Lekker van bij ons staat voor lokale voeding die gezond, lekker en duurzaam is. Een vlag mét een lading waar we allen fier op kunnen zijn.’

De nieuwe campagne wordt financieel gedragen door samenvoeging van sectorbudgetten.

De campagne gaat van start medio april en verloopt via online video, sociale media en influencers. Ze toont herkenbare situaties in een video waarin de juiste reflex wordt getoond op een fout moment. Daarna volgt de correctie, het gewenste gedrag: nl. bij het moment van voedingsaankopen de automatische reflex laten spelen en naar producten van bij ons grijpen. Alle productgroepen die VLAM herbergt passeren de revue in deze campagne, die als slogan ’Lekker van bij ons, de juiste reflex’ draagt.

VLAM verrijkt verder zijn kookplatform www.lekkervanbijons.be met nieuw recept- en videomateriaal, hapklare voedingsinformatie en boeiende verhalen van gepassioneerde vakmensen.