Prospectiereis varkensvlees en pluimveevlees naar Vietnam (5-9 dec 2022)

Van 5 tot 9 december organiseerde VLAM een prospectiereis naar Vietnam om de kansen voor Belgisch varkens- en pluimveevlees verder te ontwikkelen. Bedrijfsbezoeken, een deelname aan een vakbeurs en een netwerkmoment waren de succesvolle ingrediënten voor een geslaagde missie voor de meegereisde Belgische exporteurs.

Zicht op de stand voor varkensvlees

Zuidoost-Azië zit al heel wat jaren in het vizier van Belgische exporterende vleesbedrijven. Dankzij EU-financiering kan een steviger exportprogramma worden uitgewerkt in de schoot van VLAM om Belgische bedrijven een duwtje in de rug te geven op deze ver gelegen markt. De ontwikkeling van de logistieke voorzieningen voor diepgevroren vlees bieden groeimogelijkheden voor Belgisch vlees.

De EU is de belangrijkste buitenlandse leverancier van varkensvlees van Vietnam (76 000 t in 2021 oftewel 43% van de totale import). België heeft een marktaandeel van 2 à 4% van de totale varkensvleesimport. De import van pluimveevlees uit de EU zit in stijgende lijn de laatste jaren en bedroeg ongeveer 30 000 t of 17% van de invoerwaarde in 2021. In 2020 sloot België zich aan bij de top-10 van de leveranciers van pluimveevlees naar Vietnam.

Belgian Meat Office, het exportbureau vlees binnen VLAM en sinds 2013 actief op de Vietnamese markt, werkte een drieledig programma uit voor een speciale missie naar Vietnam van 5 tot 9 december.

Bedrijfsbezoeken

Twee dagen (5 en 6 dec) werden voorzien voor de Belgische delegatie om een bezoek te brengen aan een koelhuis, een retailer die met ingevoerd vlees werkt, de grootste groothandelsmarkt van Ho Chi Minhstad en een varkensslachthuis net buiten de stad (Củ Chi). Er werd meer inzicht verkregen in de route die het vlees volgt naar de consument in Vietnam en hoe opportuniteiten en bedreigingen worden ingeschat. De uitwisseling van informatie en ervaringen was verrijkend voor zowel de bezoekers als de Vietnamese spelers.

Deelname vakbeurs Food & Hotel Vietnam

Daarna stond de deelname aan de gespecialiseerde vakbeurs Food & Hotel Vietnam op het programma. De beurs telde ongeveer 300 standen uit 30 landen en is een belangrijke ontmoetingsplaats voor foodprofessionals in Zuidoost-Azië. De beurs liet de Belgische exporteurs toe om de markt te verkennen en nieuwe contacten te leggen.

Er was een ruime vertegenwoordiging van Europese bedrijven, die onderdak vonden in een Europees paviljoen. Vermeldenswaard is dat er vleesbedrijven (varkens-, rund- en pluimveevlees) uit Duitsland, Denemarken, Spanje, Polen, Rusland, Canada, VS en VK aanwezig waren.

Volgende Belgische varkensvleesexporteurs waren present: Danis Pork Masters, Delavi, G. Van Landschoot en Zonen, Jademo en Vleesbedrijf P. Wils.

Ook met de pluimveesector én met EU-steun nam VLAM deel aan Food Hotel Vietnam. Anoek Van Wouwe, promotiemanager pluimvee bij VLAM: “Deze beursdeelname betekende de aftrap van ons exportprogramma pluimveevlees gericht op Zuidoost-Azië na de coronacrisis. Met een imagocampagne in de Vietnamese vakpers, een algemene vertegenwoordiging van de sector en aanwezigheid van Leeuw van de Export-winnaar Kipco Damaco kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken. “

Het team op de stand voor Belgisch pluimveevlees

Netwerkevent

Het derde onderdeel van de missie was een netwerkevenement in Belgo Đa Kao, de Belgische gastropub, met verwelkoming door Belgisch ambassadeur Karl Van den Bossche. De Belgische delegatie kon er verder in gesprek gaan met een veertigtal importeurs en de contacten verder verdiepen.

Missie geslaagd

Zowel importeurs als meegereisde Belgische exporteurs beschouwden de missie als zeer geslaagd.

Joris Coenen, manager van Belgian Meat Office bij VLAM: ”Ons gecombineerd meerjarenprogramma van beursdeelnames, contactdagen en een communicatiecampagne naar Vietnamese aankopers en importeurs werpt vruchten af voor onze bedrijven.”

De missie naar Vietnam was mogelijk dankzij samenwerking met Flanders Investment and Trade (kantoor Hanoi).