Protestacties doen sympathie voor de boeren groeien

De protestacties van de laatste weken door de boeren kan op sympathie rekenen van de Vlaming en heeft de houding ten aanzien van de inlandse landbouw positief beïnvloed. De acties hebben ook invloed op het koopgedrag van de Vlamingen: ze letten meer op de herkomst van de producten tijdens het winkelbezoek en willen meer kopen in de korte keten. Dat blijkt uit een online bevraging deze week door iVox in opdracht van VLAM.

Er is veel begrip voor de protestacties van de boeren in Vlaanderen. Dat blijkt uit een online bevraging van iVox tussen 9 en 13 februari 2024 in opdracht van VLAM. 79% heeft begrip voor de protestacties en 62% zegt dat de acties hen meer inzicht hebben gegeven in de complexe situatie waarin boeren zitten.

32% van de Vlamingen heeft het protest zelf in het straatbeeld opgemerkt; 27% ondervond beperkte hinder van de acties, 7% sterke hinder.

Meer dan de helft van de Vlamingen geeft aan dat de protestacties een positieve invloed hebben op hun bewondering en sympathie voor de boeren en op hun houding t.a.v. onze inlandse landbouw. 45% van de Vlamingen geeft ook aan dat de acties een impact hebben op hun persoonlijk gedrag. Zo let 37% meer op de inlandse herkomst van producten bij het winkelbezoek en stelt 13% meer rechtstreeks bij de boer te kopen.

Driekwart van de Vlamingen geeft aan dat ze een eerlijke vergoeding voor de landbouwer belangrijk vinden en 2/3 geeft aan dat ze inlandse herkomst belangrijk vinden. De houding t.a.v. inlandse voeding en de inlandse landbouwsector was reeds positief en de scores liggen nu zelfs nog hoger. Zo geeft nu 75% aan dat ze het belangrijk vinden dat we met zijn allen meer voedingsproducten van inlandse herkomst kopen (was 67% in mei 2023), 88% geeft aan dat ze een sterke inlandse land- en tuinbouw belangrijk vinden (tegenover 80% in mei 2023) en 82% zegt bewondering te hebben voor landbouwers (komende van 75% in mei 2023).