Vis van het Jaar 2021: rog

VLAM heeft samen met de Vlaamse visserijsector voor de 33ste keer een Vis van het Jaar gekozen. Rog is de Vis van het Jaar 2021, zoals Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits vandaag in De Cierk in Oostende bekend maakte. Door elk jaar een andere vis van bij ons in de schijnwerpers te zetten, illustreert VLAM de diversiteit van de vangst die onze vissersvloot aan land brengt.

‘Rog vervolledigt de top drie van meest aangevoerde vissoorten in de Vlaamse vissershavens. Alleen de alom bekende vissoorten tong en schol moet hij laten voorgaan. Tussen 2008 en 2018 daalde de verkoop van rog nog stelselmatig. Maar sinds 2018 is rog weer aan een lichte opmars bezig. Er is dus nog veel potentieel voor deze lekkere vis van bij ons’, stelt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Ze steunt volmondig de keuze van VLAM en de Vlaamse visserijsector om rog als Vis van het Jaar 2021 uit te roepen.

Biologie en verspreiding van rog

Rog heeft als wetenschappelijke benaming Raja spp. Er bestaan wel 460 verschillende soorten rog. In de Noordzee komen zo’n 12 verschillende soorten voor. De toestand van de bestanden varieert: sommige soorten doen het goed, andere minder goed.

In de Belgische visserij bedraagt de aanvoer ongeveer 1400 ton per jaar. Rog is een typische bijvangst in de tongvisserij. De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd komen uit de Noordzee en de Golf van Biskaje. Verder komen roggen ook voor in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. In de vismijn zijn de meeste aangevoerde roggen ongeveer 60 centimeter groot.

Rog: een duurzame keuze

Om de rogbestanden zo goed en duurzaam mogelijk te beheren voert onze Belgische vloot sinds dit jaar slechts drie soorten rog aan: stekelrog, blonde rog en gevlekte rog. De andere soorten gaan meteen na vangst weer -levend- overboord. Dat kan, want roggen overleven de vangst beter dan de meeste andere vissoorten.

De bestanden van de drie rogsoorten die nog door de Belgische vloot opgevist worden lijken de visserijdruk goed aan te kunnen. Voor sommige andere rogsoorten geven de beschikbare gegevens van de International Council for the Exploration of the sea (ICES) aan dat ze onder druk staan, voor andere zijn er te weinig gegevens. De keuze van onze vissers om de vangst te beperken tot drie rogsoorten is dus een keuze voor duurzame visvangst.

Trainingen door het ILVO

Omdat uiteraard niet iedereen meteen de ene rogsoort van de andere kan onderscheiden, zette het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bijscholingen op voor de vissers in de Vlaamse visveilingen van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Ze kregen gerichte informatie en tips om duidelijk het verschil te herkennen tussen de verschillende soorten.

Net zoals voor alle vissoorten die onze Belgische visserijsector opvist, geldt er een vangstbeperking of quotum voor rog. Doordat de visserijsector de quota respecteert en specifiek op drie rogsoorten vist, mag er geen gevaar voor overbevissing door de Belgische vissers ontstaan. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt steunt ILVO daarom ook de uitroeping van rog als Vis van het jaar 2021.

Rog smaakt naar nog

Nog lang niet alle viseters eten rog. Het overgrote deel van de rogvangst wordt in speciaalzaken (45%) en op de markt (29%) verkocht. Nochtans vraagt rog niet veel om overheerlijk te smaken. Even bakken of pocheren volstaat voor een echt feestmaal.

Voor amateurs en professionals

Tijdens het jaar van zijn verkiezing wordt de Vis van het Jaar op verschillende manieren gepromoot.

VLAM heeft een receptenfoldergemaakt met enkele lekkere gerechten met rog. De recepten werden uitgewerkt door chef en culinaire inspirator Ilse D’hooge.

De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. Zo wordt de consument aangespoord eens een recept met rog uit te proberen in de keuken. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om rog in de kijker te zetten.

Ook via mediapartnerships brengt VLAM rog onder de aandacht bij de consument. Dit gebeurt onder de vorm van artikels en online video’s. Ook het eigen kookplatform lekkervanbijons.be en de afgeleide socialemediakanalen (Facebook en Instagram) zijn belangrijke informatie- en inspiratiekanalen. Influencers delen hun recept met rog met hun volgers en versterken de campagne.

Voor meer info:

Annelies Smets, woordvoerder VLAM, annelies.smets@vlam.be of tel 0478 56 32 51

en

Arne De Brabandere, woordvoerder kabinet Hilde Crevits, arne.debrabandere@vlaanderen.be of tel 0496 02 98 89