VLAM-jaarprogramma 2024 is klaar

Onze promotieplannen voor 2024 werden gebundeld in het nieuwe jaarprogramma. We blijven ons in binnen- en buitenland inzetten om de producten van bij ons te doen schitteren.
In het buitenland, met onze buurlanden op kop, richten we ons vooral op de handel en gespecialiseerde vakpers. We tonen er onze fierheid over onze producten en onderstrepen de kwaliteit en het vakmanschap waar Vlaanderen voor staat.
In het binnenland proberen we niet alleen de consument warm te maken voor producten van eigen bodem maar ook horeca, handel, retail, hotelscholen, voedingsprofessionals enz. We informeren en inspireren hen op talloze manieren. Met een nieuwe campagne willen we de Vlaming doen stilstaan bij de herkomst van de producten die hij koopt en hem een lekker-van-bij-ons-reflex aanmeten. Ook vermeldenswaard is dat we in 2024 de primaire producent nadrukkelijker naar voren schuiven in onze communicatie. Zo willen we het draagvlak voor en de bekendheid van lokale voedselproductie en ondernemerschap verhogen.

Dit is slechts een korte blik op alles wat we gaan doen in 2024. Al onze plannen zijn overzichtelijk gebundeld in onze brochure. Lees hem gerust rustig door.

Cover VLAM-jaarprogramma 2024

https://www.vlaanderen.be/vlam/jaarprogramma-vlam-2024