Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024)

De Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid (Agentschap Landbouw en Zeevisserij), het Steunpunt Korte Keten en VLAM lanceren voor de zevende keer de Week van de Korte Keten, een uitnodiging aan het brede publiek om de korte keten van dichtbij de ontdekken.

Het startschot werd gegeven op Asperges Hertenveld in Bilzen door minister van Landbouw en gedeputeerde van landbouw van de provincie Limburg.

Tijdens de Week van de Korte Keten worden tal van activiteiten georganiseerd door producenten, verenigingen en overheden. Ze zijn overzichtelijk samengebracht op de website www.weekvandekorteketen.be/agenda. Een greep uit wat je kan doen: een opendeurdag op een zelfoogstboerderij, een lammetjesdag, een fietstocht langs boerderijen, een hoevepicknick of zelfs een heuse escape game in het teken van korte keten.

De Vlaamse provincies en VLAM werkten samen een spaarkaartactie uit. Wie driemaal een aankoop doet in de korte keten bij minstens twee verschillende producenten, krijgt een houten lepel cadeau en maakt kans om een mooie prijs te winnen (aankoopcheques in de korte keten, hoevemanden, verblijf op de hoeve,…). 420 producenten uit de korte keten doen mee aan de actie en ze loopt van 18 mei tot 30 juni.

De korte keten geniet veel appreciatie bij de Vlaming blijkt uit onderzoek van iVox in opdracht van VLAM. Door rechtstreeks bij de producent te kopen, weet men waar de producten vandaan komen en men betaalt er een eerlijke prijs voor de producten. 56% stelt in de toekomst vaker te zullen kopen in de korte keten.

Ongeveer één op de zeven Vlamingen koopt al eens op de hoeve en hij doet dit gemiddeld 10 keer per jaar. Het aantal kopers op de boerenmarkten schommelt rond de 5 à 6 op 100 en ze gaan zo’n 8 keer per jaar langs (bron: GfK Belgium).

Uit een nieuwe bevraging van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij bij 3.271 Vlaamse landbouwers blijkt dat hun drijfveer om aan korte keten te doen, erin bestaat om het verhaal van hun bedrijf tot bij de consument te brengen, meer voldoening en waardering te krijgen van de consument en de burger te informeren over het belang van landbouw in voedselketen. Reden om niet aan korte keten te doen, zijn de complexe voedselwetgeving, te veel administratie, de hoge kosten voor extra arbeid en problemen rond vergunning. Toch is het merendeel van de landbouwers tevreden over de korte keten en de winstgevendheid van de korteketentak.

ILVO, Bioforum, CCBT, Voedsel Anders, en het Steunpunt Korte Keten brengen, binnen de werking van het Living Lab Agro-ecologie en BIOlogische landbouw (LLAEBIO) en met financiële steun van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, een inspiratiebrochure uit: De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens. De brochure wil samenwerkingen binnen de voedselketen bevorderen en is eind mei beschikbaar.

Van links naar rechts: Hendrik Vandamme, Jo Brouns, Koen en Nathalie De Busschop, Filip Fontaine, Inge Moors, Nik Van Gool en Guido Cleuren