Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiesectoren (voor bouwaanvragen vóór 01-01-2019) Energiesectoren (huidig)

Energiesectoren (voor bouwaanvragen vóór 01-01-2019)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2006 tot 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

Definitie

Een ventilatiezone wordt opgesplitst in 1 of meerdere energiesectoren, afhankelijk van de aanwezige opwekkings- en afgiftetoestellen voor verwarming en koeling.

Een bestaat uit ruimten die tot eenzelfde ventilatiezone behoren en die door eenzelfde opwekkingstoestel (of combinatie van toestellen) verwarmd en gekoeld worden.

Afspraken

 • Een verdere opsplitsing in energiesectoren is nodig als er verschillende opwekkingstoestellen zijn voor verwarming en koeling.
 • De ruimten in de moeten ook van hetzelfde warmteafgiftesysteem voorzien zijn tenzij, in het geval van , met het afgiftesysteem met het slechtste rendement gerekend wordt.
 • Een energiesector kan zich niet over verschillende ventilatiezones uitstrekken. Er zijn dus minstens evenveel energiesectoren als ventilatiezones in een .
 • Een die grenst aan twee of meerdere energiesectoren moet altijd in haar totaliteit toegekend worden aan 1 energiesector.

Combinatie van plaatselijke en centrale verwarming

 • Als in een ruimte wordt toegepast (bijvoorbeeld: lokale elektrische weerstandsverwarming) én er ook warmteafgifte-elementen van een centraal verwarmingssysteem aanwezig zijn, dan laat u bij de bepaling van de energieprestatie het centrale verwarmingssysteem in deze ruimte buiten beschouwing. U kijkt enkel naar de kenmerken van het plaatselijke systeem.
  Praktisch: er moet een energiesector gecreëerd worden voor de delen die alleen door het centrale verwarmingssysteem worden bediend en een energiesector voor de delen waar een centraal en lokaal verwarmingssysteem wordt gecombineerd. In deze laatste energiesector beschouwt u alleen het lokaal verwarmingssysteem.
 • Voor open haarden, sfeerhaarden en houtkachels wordt het centrale verwarmingssysteem beschouwd. Sfeerhaarden worden voornamelijk ingeschakeld voor de gezelligheid van een zichtbare vlam. De warmteafgifte is hierbij slechts bijkomstig.

EPB-eenheid zonder verwarming

Onverwarmde ruimten

Als in de ruimten voorkomen die niet van een warmteafgiftesysteem voorzien zijn (bijvoorbeeld: WC, gang, bergruimte), wijst u die toe aan een energiesector van een aangrenzende ruimte op dezelfde verdieping. U neemt hiervoor de ruimte vanwaar de toevoerlucht afkomstig is (bijvoorbeeld: een doorstroomruimte, een afvoerruimte).

Onverwarmde verdieping

U moet u een aparte energiesector aanmaken voor de ruimten van de onverwarmde verdieping.

Onverwarmde ruimtes met wachtleidingen

Als in de EPB-eenheid onverwarmde ruimtes voorkomen waar wel al wachtleidingen of andere voorzieningen geplaatst werden om later een opwekker te kunnen plaatsen, dan gaat u er bij de opdeling in energiesectoren van uit dat deze ruimtes al verwarmd worden door deze opwekker. Enkele voorbeelden:

 • Situatie 1: een bureau op de eerste verdieping is onverwarmd. Er worden wel al wachtleidingen voorzien om later een radiator te kunnen plaatsen. Deze radiator zal bediend worden door de zelfde opwekker als de radiatoren op het gelijkvloers.
  Invoer in de EPB-software: ​bij de opdeling in energiesectoren neemt u de bureauruimte mee in de energiesector van het gelijkvloers.
 • Situatie 2: een slaapkamer is onverwarmd. Er worden wel wachtleidingen geplaatst om later een lucht/lucht-warmtepomp te plaatsen.
  Invoer in de EPB-software: voor deze slaapkamer maakt u een aparte energiesector, met als opwekker een lucht/lucht-warmtepomp. Bij deze energiesector duidt u ook aan dat er actieve koeling is.
Onverwarmde EPB-eenheid of energiesector

Als de EPB-eenheid niet wordt verwarmd, d.w.z. in de ganse EPB-eenheid is geen enkele ruimte voorzien van een warmteafgiftesysteem, dan duidt u in de software ‘geen verwarmingssysteem’ aan. De software rekent dan, bij conventie, met plaatselijke elektrische convectoren met elektronische regeling in elke ruimte. Hetzelfde geldt voor een onverwarmde energiesector: hier duidt u ook ‘geen verwarmingssysteem’ aan in de software.

Tijdslijn

 1. Energiesectoren (voor bouwaanvragen vóór 01-01-2019)