Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projecten (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013) Projecten (huidig)

Projecten (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2006 tot 31.12.2013 Bekijk tijdslijn

Definitie

De vergunde werken worden opgesplitst in één of meerdere ‘bouwprojecten’. Een ‘bouwproject’ omvat het geheel of een deel van de werkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend of waarvan melding is gedaan.

Afspraken

  • Als de vergunde werken bestaan uit verschillende vrijstaande of onafhankelijk functionerende gebouwblokken, heeft u de keuze om voor elke blok een afzonderlijk bouwproject of één bouwproject voor het geheel te maken.
  • Als de vergunde werken bestaan uit verschillende vrijstaande of onafhankelijk functionerende gebouwblokken die grenzen aan verschillende straten, moet u een opsplitsing in meerdere bouwprojecten maken. Elk deel dat grenst aan een andere straat is minstens één apart bouwproject.
  • Als de vergunde werken bestaan uit een aaneensluitend geheel dat grenst aan verschillende straten, mag u één van de straten kiezen voor de ligging.

Aangrenzende ruimten

op hetzelfde perceel waaraan al dan niet wordt gewerkt, behoren ook tot het bouwproject. Ze beïnvloeden immers de energieprestaties en de thermische isolatie van het aanliggend deel.

Niet aangrenzende ruimten en () hebben geen invloed op de energieprestaties van de delen waaraan wordt gewerkt. Deze ruimten worden buiten beschouwing gelaten en maken geen deel uit van het bouwproject.

Aangrenzende ruimten op een ander perceel zijn volgens de energieprestatieregelgeving per definitie verwarmde ruimten. Ze maken geen deel uit van het bouwproject.

In de EPB-software

Voor elk bouwproject wordt een afzonderlijke EPB-file aangemaakt.

De geeft elk bouwproject een dossiernaam en een dossiercode als kenmerk. De dossiernaam is vrij te bepalen. De dossiercode wordt automatisch toegekend en heeft een vast formaat: één letter gevolgd door drie cijfers (bijvoorbeeld: A001).