Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013) Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen (huidig)

Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2013)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2006 tot 31.12.2013 Bekijk tijdslijn

Voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, is het mogelijk om een individuele vrijstelling of afwijking aan te vragen voor een of meerdere van de EPB-eisen.

Met een vrijstelling wordt het project vrijgesteld van een bepaalde EPB-eis.
Met een afwijking wordt een minder strenge EPB-eis opgelegd: in plaats van de normale maximale U-waarde bijvoorbeeld een minder strenge U-waarde opgelegd.

Let op: een vrijstelling van de eis op hernieuwbare energie is niet mogelijk.

Procedure

U kunt een aanvraag tot vrijstelling of afwijking via aangetekend schrijven richten aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel). U moet de uitzondering aanvragen binnen de 3 maanden na het aanvragen van de vergunning en voor de start van de werken. Het tijdig indienen van dit dossier is uiterst belangrijk: later ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk.

Een uitzonderingsaanvraag bestaat uit volgende elementen:

  • de plannen
  • de ligging
  • de gegevens van de bouwheer
  • een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning
  • de vergunning (indien reeds beschikbaar)
  • een onderbouwing van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eis(en) waarvoor men een vrijstelling of afwijkt aanvraagt.
    • Economische onhaalbaarheid moet gestaafd worden met een kostprijsinschatting om wel aan de EPB-eisen te voldoen, de totale kostprijs van het project en de reden van de onhaalbaarheid van die kosten. De reden van de onhaalbaarheid moet gebouwgebonden te zijn. Er kan bijvoorbeeld geen rekening gehouden worden met de financiële situatie van de bouwheer.
  • Als het EPB-dossiernummer al gekend is op de moment van de aanvraag van de uitzondering, dan kunt u dit nummer best vermelden in de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is (bijvoorbeeld als de stedenbouwkundige vergunning nog niet goedgekeurd is), dan mag u dit bezorgen van zodra het gekend is.