Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten worden niet berekend Helpdesk EPB-software 3G

Resultaten worden niet berekend

Op maandag 15 juli 2024 tussen 7 en 8 uur vindt een nieuwe release van de energieprestatiedatabank plaats. Daardoor zal de energieprestatiedatabank korte tijd niet beschikbaar zijn. Gelieve hiermee rekening te houden. De toepassing EPC-NR blijft wel beschikbaar.

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2012

Oorzaak opzoeken

Ondervindt u problemen bij het werken in de software, raadpleeg dan eerst de webpagina ‘Gekende problemen’. Daar vindt u een overzicht van de problemen die reeds bekend zijn bij VEKA. Indien beschikbaar, staat er ook een work-around vermeld. Het is niet nodig om deze problemen nogmaals te melden aan het VEKA.

Ondervindt u andere problemen bij het berekenen van een project, dan raden wij u aan zelf actief op zoek te gaan naar de oorzaak waarom bepaalde acties niet lukken. Op deze manier krijgt u beter inzicht in de software. Hiervoor kunt u gebruik maken van het dashboard of het EPB-rapport in de EPB-software.

Het dashboard

Op basis van de meldingen op het dashboard kunt u zelf nagaan waarom een project niet kan worden berekend. Er zijn verschillende tabbladen, die u best allemaal bekijkt

TabbladHier vindt u volgende informatie:
Opvolging van het projectWanneer werd het project gecreëerd, wanneer bewerkt, in welke versie?
GegevensinvoerWelke gegevens ontbreken? Zijn deze gegevens essentieel voor de berekening, zijn deze blokkerend, of is het een vraag naar een stavingsstuk?
Resultaten per berekeningsmodulePer : is er ontbrekende of incorrecte invoer zodat er problemen zijn bij de berekening van U-waarde, S-peil, E-peil, , koeling, sanitair warm tapwater (SWW), verwarming,…?
Resultaten per eisPer eis: is er ontbrekende of incorrecte invoer zodat er problemen zijn bij de berekening van de U/R-waarde, gemiddelde U-waarde van de vensters, S-peil, E-peil, ventilatie, , hernieuwbare energie?

Op elk van deze tabbladen verwijst de link van de opmerking naar de knoop in de software waar het probleem zich voordoet. Door dit op te lossen kan de berekening worden voltooid.

Er kunnen zich meerdere problemen voordoen. U moet de ontbrekende of incorrecte invoer één voor één wegwerken.

Het EPB-rapport

Het EPB-rapport wordt opgemaakt op het tabblad ‘Resultaten’ en bevat een overzicht van de administratieve gegevens en een samenvatting van de eisen en resultaten per gebouw. Dit EPB-rapport laat u toe de bekomen resultaten te evalueren. Op aparte fiches worden in detail de en de resultaten van het S-peil, E-peil, oververhitting, ventilatie en hernieuwbare energie weergegeven. Verder zijn er bijlagen met de gedetailleerde berekeningen per maand, de samenstelling van de scheidingsconstructies en de aanwezigheid van systemen.

In dit EPB-rapport kunt u ook ontbrekende gegevens vaststellen. U herkent deze aan een blanco veld of een ‘?’ voor een waarde. Dit geeft u een indicatie waarom een project niet wordt berekend of waarom u een startverklaring of aangifte niet kan opladen.

Oorzaak nog niet gevonden?

Heeft u het dashboard en het EPB-rapport bekeken maar nog geen oorzaak gevonden waarom de resultaten niet berekend worden, dan kunt u uw project voorleggen aan het VEKA door te mailen naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Gelieve dan steeds het EPB-bestand mee te sturen.