Probleem

Het kan gebeuren dat de zijbalk rechts, met “Snelle gegevensinvoer”, “Etiketten”, “Help” en “Resultaten” niet meer zichtbaar is, waardoor u deze vensters niet meer kunt openen.

Oplossing

U kunt dat oplossen door de volgende stappen te doorlopen:

Niet gelukt?

Werkt deze oplossing niet? Bezorg ons dan de logbestanden via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). De logbestanden bevinden zich in de installatiemap van de software (meestal is dit C:\PEB\X.X.X\log).

  • peb.log
  • peb_start.log
  • peb_db.log
  • install.log
  • peb.log.bak (indien aanwezig)