Wanneer het ontwerpteam en/of de uitvoerders geen inspanningen doen om het warmteverlies ter plaatse van te beperken of in te rekenen, wordt de onbekende invloed van de bouwknopen op het totale warmteverlies vastgelegd via een forfaitaire toeslag op het K-peil van 10 K-punten.

Belangrijk is op te merken dat deze optie, net als optie A en B, het bouwteam op geen enkele manier vrijpleit van de verantwoordelijkheid om het risico op bijvoorbeeld schimmelvorming en condensatie tot een absoluut minimum te beperken.

Het is niet wenselijk dat optie C door de wordt gekozen als meest gemakkelijke weg om bouwknopen in te rekenen. Wanneer het ontwerpteam de meeste bouwknopen koudebrugarm heeft ontworpen en uitgevoerd, zal optie B de efficiëntste rapporteringsmethode zijn.

Impact op het resultaat

Het K-peil neemt toe met 10 K-punten. Het E-peil zal bij koudebrugarme constructies hoger uitvallen bij toepassing van optie C dan wel gebruik te maken van optie B. De forfaitaire toeslag bij gebruik van optie C wordt niet meegerekend in de berekening van de koelbehoefte en oververhittingsindicator.

Tijdslijn

  1. Optie C: forfaitaire toeslag (voor bouwaanvragen van 01-01-2011 t.e.m. 31-12-2017)
    Geldigheid