EPB-software 3G

In de EPB-software 3G moet u enkel voor de transparante delen, de zonnecollectoren en de fotovoltaïsche zonnepanelen de helling zelf berekenen en invullen. Voor de berekeningen van de bezonning op en door deze vlakken, is de exacte waarde van de helling vereist.

Voor alle andere opake constructies, zal de software zelf een helling hanteren in de berekeningen. Enkel bij daken moet u nog aangeven of de helling tussen 0° en 60° ligt of tussen 60) en 90°. De exacte waarde van de helling is niet vereist voor de berekeningen, maar wel de richting van de warmtestroom doorheen de constructie. De richting kan horizontaal, opwaarts of neerwaarts zijn. In de tabel ziet u welke aannames de EPB-software 3G neemt voor de helling en de richting van de warmtestroom.

ConstructieHellingRichting van de warmtestroom
vloer180°neerwaarts
plafondopwaarts
dak
  • 0° ≤ helling < 60°
  • 60° ≤ helling < 90°
  • opwaarts
  • horizontaal
muur90°horizontaal
deur90°horizontaal

Als u een trap wilt ingeven in de software (bijvoorbeeld: een trap naar een kelder), dan is de keuze van het type constructie afhankelijk van de helling van de trap.

  • Als de trap een helling heeft tussen 0° en 60°, is de richting van de warmtestroom opwaarts en geeft u de trap in als plafond of dak.
  • Als de trap een helling heeft tussen 60° en 90°, is de richting van de warmtestroom horizontaal en geeft u de trap in als muur.

EPB-software Vlaanderen

In de EPB-software Vlaanderen geeft u de helling in per schildeel. Die helling wordt automatisch overgenomen bij de en constructies die u ingeeft als onderdelen van die .

U moet zelf de helling berekenen en ingeven per schildeel.