Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aaneengesloten oppervlakte A (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018) Aaneengesloten oppervlakte A (huidig)

Aaneengesloten oppervlakte A (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

De aaneengesloten oppervlakte van een is de gezamenlijke oppervlakte (bepaald met ) van twee of meerdere vloeren op volle grond die:

  • tot hetzelfde behoren
  • en een identieke vloeropbouw hebben
  • en op elkaar aansluiten
  • en een identieke begrenzing (grond) hebben.
  • Vloerdelen van of gebouwen op aanpalende percelen maken geen deel uit van de aaneengesloten vloer.
  • Vloerdelen die volledig van elkaar gescheiden zijn door de aanwezigheid van een AOR kunnen nooit samen een aaneengesloten vloer vormen.
  • Als de vloer gemeenschappelijk is voor meerdere gebouwen, EPB-eenheden of energiesectoren die deel uitmaken van eenzelfde , kunt u de U-waarde van de vloer berekenen aan de hand van de globale geometrie. Voor EPB-eenheden waarvoor een S-peil van toepassing is, is de aaneengesloten vloeroppervlakte altijd beperkt tot de vloer van het eigen beschermd volume van de . Het is niet toegestaan om de totale vloer van het gelijkvloerse appartementen en het gemeenschappelijk deel als een aaneengesloten vloer te berekenen.
  • De oppervlakte van de vloer gelegen buiten het beschermd volume, mag u niet inrekenen in de totale oppervlakte van de aaneengesloten vloer. Zie ook transmissiereferentiedocument § F.1.2 en volgende.

Voorbeeld

Voor vrijstaande, halfopen en open bebouwing is A gelijk aan de volledige vloeroppervlakte van het beschermd volume in contact met volle grond.