Randisolatie is een strook isolatie langs de omtrek van een . Deze isolatiestrook kan verticaal of horizontaal aangebracht zijn.

De aanwezigheid van randisolatie beperkt de warmteverliezen aan de rand van een vloer op volle grond en heeft een gunstig effect op de totale gemiddelde U-waarde van de vloer.

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2019 mag de strook isolatie beperkt onderbroken worden. Voor vergunningsaanvragen voor 1 januari 2019 moet de strook isolatie ononderbroken zijn, om te mogen spreken over ‘randisolatie’.

Meer over randisolatie