Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschaduwing: impact op het resultaat Beschaduwing

Beschaduwing: impact op het resultaat

Geldig voor alle bouwaanvragen

Bij vensters

Door de beschaduwing van een venster, zal er minder zon binnenvallen door het venster. De lagere zonnewinsten kunnen zowel een positief als negatief gevolg hebben op het E-peil.

Positieve gevolgenBij lagere zonnewinsten zal in de zomer de kans dat er actieve koeling nodig is, kleiner zijn. Hierdoor daalt het risico op oververhitting en de netto-energiebehoefte voor koeling. Dat zorgt voor een daling van het E-peil.
Negatieve gevolgen

Bij lagere zonnewinsten zal in de winter de hoger zijn. Dat zorgt voor een stijging van het E-peil.

Welk effect het zwaarste doorweegt, hangt af van de andere eigenschappen van het gebouw.

Bij zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen

Wanneer een zonnepaneel of een zonnecollector wordt beschaduwd, zal de maandelijkse elektriciteits- of warmteproductie minder hoog zijn.