Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vormingsinstellingen Info voor opleidings-, examen- en vormingsinstellingen

Vormingsinstellingen

Elke verslaggever moet jaarlijks permanente vorming volgen om de erkenning als verslaggever te behouden. De verslaggever kan daarbij kiezen uit erkende vormingen, aangeboden door erkende vormingsinstellingen.

Permanente vorming voor verslaggevers

Het aantal uren en de inhoud van de permanente vorming voor verslaggevers kan jaarlijks verschillen. Alle vormingen moeten georganiseerd zijn door een erkende vormingsinstelling.

Op de EPB-pedia vindt u onder ‘Permanente vorming’ meer uitleg over:

  • het aantal uren vorming
  • welke types vormingen en welke inhoud aanvaard worden

Vorming met verplichte inhoud in 2024

In 2024 moeten EPB-verslaggevers 3 uur vorming met verplichte inhoud volgen, naast de vorming met vrije inhoud. Het VEKA organiseerde hiervoor train-the-trainersessies in december 2023. Lesgevers die hieraan deelnamen kunnen de presentatie ‘‘TTT EPB - vorming met verplichte inhoud in 2024’(Powerpoint bestand) gebruiken in hun lessen.

FAQ over melden van vormingen en deelnemers

Hieronder vindt u een link naar een PDF-bestand waarin de meest gestelde vragen over het melden van vormingen en opladen van deelnemers zijn opgelijst:

Permanente vorming: Meest gestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Regelgeving

Het Ministerieel besluit van 28 december 2018 legt de vorm, de inhoud, de duur en nadere bepalingen vast van de verplichte permanente vorming voor verslaggevers. Het MB verzamelt alle voorgaande MB’s over de erkenningsregeling voor verslaggevers (vb. MB van 17 november 2014).

Meer over vormingsinstellingen

Via de onderstaande blokken vindt u stap voor stap hoe u praktisch te werk kunt gaan voor het indienen van een erkenningsaanvraag en voor het doorsturen van vormingen en van deelnemers. Alle vormingen die door het VEKA zijn erkend, worden aangevuld in de lijst ‘Erkende vormingen’.