Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenningsaanvraag als vormingsinstelling voor verslaggevers Vormingsinstellingen

Erkenningsaanvraag als vormingsinstelling voor verslaggevers

Sinds 2015 kunt u als vormingsinstelling een aanvraag indienen om erkend te worden voor het geven van permanente vorming voor verslaggevers, conform de regelgeving.

Inhoud

Met deze aanvraag engageert u zich voor het geven van permanente vorming(en), conform het Ministerieel Besluit van 28 december 2018.(opent in nieuw venster)

U geeft inzicht in de aanpak en de doelstellingen van uw vormingspakketten. In deze aanvraag wordt ook afgetoetst of u voldoet aan alle voorwaarden beschreven in het MB van 28 december 2018. De details van de vormingen bezorgt u ons in een later stadium, na de goedkeuring van deze aanvraag.

Aanvraag

De algemene erkenning vraagt u aan in 3 stappen:

 • Stap 1

  Vormingen uitwerken

  De vormingsinstelling werkt één of meerdere vormingen uit die beantwoorden aan het MB.

 • Stap 2

  Verzenden

  De vormingsinstelling verzendt ‘erkenningsaanvraag als vormingsinstelling voor het geven van permanente vorming(Word bestand opent in nieuw venster)’ aangetekend, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, op het onderstaande adres. Gebruik steeds het formulier in de bovenstaande link. Dat is de laatste versie.

  Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
  Erkenningsaanvraag Vorming EPB
  Graaf de Ferrarisgebouw - 7de verdieping
  Koning Albert II-laan 20 bus 17,
  1000 Brussel

 • Stap 3

  Indienen

  De vormingsinstelling dient het volledige dossier (bovenstaand formulier + bijlagen) digitaal in via e-mail aan veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), met als onderwerp Erkenningsaanvraag Vorming EPB, zodat het VEKA de aanvraag snel kan behandelen.
  Als u een scan maakt, kunt u elke bijlage apart inscannen en de verschillende bijlages duidelijk benoemen?

Na goedkeuring

Na goedkeuring van de geplande aanpak, meldt u aan het VEKA de vormingen die u aanbiedt.

Privacy

Omdat bij een erkenningsaanvraag persoonsgegevens worden uitgewisseld, moeten de bepalingen van de Privacywet en van de WRR worden nageleefd. U heeft daarvoor een veiligheidsconsulent en veiligheidsplan nodig.