Definitie

Een innovatief systeem is een systeem of product dat niet kan ingerekend worden in de bestaande rekenmethode.

Een systeem of product dat wel al kan ingerekend worden in de rekenmethode, beschouwen we niet als innovatief, ook niet als u van oordeel bent dat het een te conservatieve waardering krijgt. Voor die systemen is het niet mogelijk om een gunstigere waarde te bekomen via .

Voorwaarden

Systemen of producten die gebruik willen maken van een alternatieve berekeningswijze moeten aan twee voorwaarden voldoen:

 • Het innovatieve systeem of product beschikt over een advies ATG-E.
 • Het systeem of product voldoet aan de bovenstaande definitie, of in de rekenmethode is expliciet geschreven dat gelijkwaardigheid kan worden aangevraagd.

Zodra u het innovatieve systeem of product in de bestaande rekenmethode kan inrekenen (bv. na een methodewijziging), is het niet langer mogelijk om gelijkwaardigheid aan te vragen voor dat systeem of product.

Voorbeelden

Sinds 2010 kregen de volgende systemen een gelijkwaardigheidsbesluit:

Procedure

Als u aan de voorwaarden voldoet, kan u als fabrikant of invoerder u een aanvraag indienen. Volg daarvoor onderstaande procedure.

 • Stap 1

  Vraag een advies ATG-E aan

  Een advies ATG-E is een energetische karakterisering van een product of systeem, dat u, als fabrikant of invoerder, aanvraagt bij de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Het advies ATG-E heeft altijd een tijdelijke geldigheid. Is die verstreken, dan kan u een verlenging aanvragen. Op de website van de BUtgb(opent in nieuw venster) kan u meer informatie terugvinden over het reglement, het aanvraagformulier en de procedure.

 • Stap 2

  Stel het aanvraagdossier samen

  Het aanvraagdossier bestaat uit:

  • Een technische beschrijving van het innovatieve systeem of product
  • Het advies ATG-E
 • Stap 3

  Dien het aanvraagdossier in bij het VEKA

  Door middel van een gedateerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

  Merk op: het VEKA heeft 60 kalenderdagen om een beslissing te maken over het dossier.

 • Stap 4

  Goedgekeurd? U bekomt een gelijkwaardigheidsbesluit

  Het VEKA legt de alternatieve berekeningswijze vast in een gelijkwaardigheidsbesluit en publiceert dit vervolgens op haar website, onder ‘gelijkwaardigheidsbesluiten’, samen met het advies ATG-E en eventueel een rekenblad.

  In het gelijkwaardigheidsbesluit vindt u:

  • een verwijzing naar het advies ATG-E
  • het toepassingsgebied waarvoor de alternatieve berekeningswijze kan worden toegepast
  • de manier waarop het product in de rekenmethode geïntegreerd moet worden
  • de geldigheidstermijn