Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gelijkwaardigheid Rekenmethode

Gelijkwaardigheid

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-rekenmethode evolueert: ze wordt verfijnd, aangepast en uitgebreid.

Innovatieve systemen en gebouwen

Beschikt u over een product, systeem of gebouwconcept dat de huidige rekenmethode niet kan beoordelen? Dan kunt u een alternatieve berekeningswijze voorstellen:

  1. Dien een gelijkwaardigheidsaanvraag in bij het VEKA.
  2. Goedgekeurd? Dan krijgt de alternatieve berekeningswijze een gelijkwaardigheidsbesluit. Dat besluit bepaalt dat het innovatieve systeem of gebouw gelijkwaardige prestaties bekomt als de gekende systemen en concepten. Het staat bepaalde invoerwaarden toe, zodat de rekenmethode het systeem of concept naar waarde kan inschatten.

Om het pad richting BEN-bouwen verder te effenen, is het belangrijk om innovatie te stimuleren. Wij onderzochten daarom, in overleg met de bouwsector, welke oplossingen mogelijk zijn om innovatieve technieken en concepten sneller te kunnen integreren in de rekenmethodes. Het resultaat van dit onderzoek is gebundeld in het actieplan ‘Innovatie en EPB’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Systemen van externe warmtelevering

  • Vóór 25 november 2016: u moest de procedure van gelijkwaardigheid volgen om een systeem van externe warmtelevering in te kunnen rekenen.
  • Sinds 25 november 2016: als u een systeem van externe warmtelevering wilt inrekenen, moet u een afwijking aanvragen.

Meer over gelijkwaardigheid