Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rekenmethode: oververhittingsindicator (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-13) Rekenmethode: oververhittingsindicator (huidig)

Rekenmethode: oververhittingsindicator (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-13)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2013 Bekijk tijdslijn

Bij nieuwbouw wooneenheden moet het risico op oververhitting worden beperkt.

Rekenmethode: oververhittingsindicator (huidig)

De oververhittingsindicator – die aangeeft hoe hoog de kans op is - moet onder een bepaalde maximale waarde blijven. De eis op oververhitting wordt afgetoetst per energiesector.

Hoe u het risico op oververhitting in de praktijk kunt beperken, vindt u onder oververhitting.

Risico op oververhitting berekenen

Een evaluatie van het oververhittingsrisico zou in principe op kamerniveau moeten gebeuren. In de energieprestatieregelgeving wordt een sterk vereenvoudigde methode gebruikt, die de oververhitting per raamt.

De berekening van de oververhittingsindicator gebeurt door per energiesector een conventionele inschatting te maken van het risico op oververhitting.

met

met

Ioverh,seci

De oververhittingsindicator van de energiesector i.

ηutil,over h, seci,m

De benuttingsfactor van de maandelijkse warmtewinsten van energiesector i, voor de evaluatie van het oververhittingsrisico.

Qg,overh,seci,m

De maandelijkse warmtewinsten door bezonning en interne warmteproductie in energiesector i voor de evaluatie van het oververhittingsrisico, in MJ.

Ht,overh,seci

De warmteoverdrachtscoëfficiënt van energiesector i door voor de evaluatie van het oververhittingsrisico, in W/K.

HV,overh,seci

De warmteoverdrachtscoëfficiënt van energiesector i door ventilatie voor de evaluatie van het oververhittingsrisico, in W/K.

Mogelijke behoefte aan actieve koeling berekenen

In functie van de oververhittingsindicator wordt de kans berekend dat er nadien nog actieve koeling geplaatst zal worden. Het is immers zo dat een oververhittingsindicator die onder de maximale waarde (17.500 Kh) ligt, geen garantie biedt dat er nadien geen oververhittingsproblemen zullen optreden.
Binnen EPB beschouwen we daarom ook een drempelwaarde (8000 Kh). Indien de kans op actieve koeling groter is dan nul, wordt er ook een netto energiebehoefte voor koeling ingerekend, die een invloed heeft op het E-peil.
Onderstaande tabel vat dit samen:

Oververhittingsindicator Ioverh

Kans op actieve koeling

Ioverh < 8000 Kh

0 %

8000 Kh < Ioverh < 17.500 Kh

Lineair tussen 0 en 100 %

Ioverh > 17.500 Kh

100 %