Wat is het EPC-bouw?

Het EPC-bouw toont:

  • het berekende E-peil en geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is op een kleurschaal van groen (goede energieprestatie) naar rood (slecht),
  • of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet (op de achterzijde van het EPC)
  • voor woongebouwen waarvoor de vanaf 1 januari 2020 een EPB-aangifte indient, naast het E-peil ook een energielabel.

Het label van een nieuwbouwwoning kan daarmee vergeleken worden met het label van een bestaande woning. Scoort de woning E60 of lager, dan spreken we van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, de maximumwaarde voor een label A bij bestaande gebouwen.

In de EPB-software staat het energielabel (ook ‘energieklasse’ genoemd) op het tabblad ‘Resultaten’ rechts in het kleine resultatenblad.

Zorg er steeds voor dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw. Zoniet, is het EPC-bouw niet geldig bij een latere verkoop of verhuur, of kan de bouwheer korting op onroerende voorheffing of premies mislopen. Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Waarvoor dient het EPC-bouw?

Verwar het ‘EPC-bouw’ niet met ‘het EPC-bestaande bouw’.

EPC-bouwEPC-bestaande bouw
Voor welke gebouwenVereist bij bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldtVereist bij bouwprojecten die verkocht, overgedragen of verhuurd worden
Functie
  • Toont of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen of niet
  • Bij verkoop of verhuur moet de eigenaar een EPC voorleggen. Hij of zij kan daarvoor EPC-bouw gebruiken
  • Moet de eigenaar voorloggen aan een potentiële koper of huurder
  • Kan de eigenaar niet gebruiken om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen
Opgemaakt doorEnergiedeskundige

Als de woning of het appartement, voor verkoop of verhuur, nieuw wordt gebouwd, moet het EPC-bouw ten laatste 12 maanden na de ingebruikname of 12 maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn en worden overhandigd aan de koper of huurder.

Wat is de geldigheidsduur van het EPC-bouw?

Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van beide.

Regelgeving