Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startverklaring: procedure Startverklaring

Startverklaring: procedure

Geldig voor alle bouwaanvragen

De  moet een  aanstellen, die in naam van de aangifteplichtige de startverklaring opmaakt. De verslaggever maakt de startverklaring op met de EPB-software.

  Opmaken van de startverklaring

  Hoeveel startverklaringen opmaken?

  In principe wordt per vergunning 1 startverklaring opgemaakt en ingediend.

  Uitzondering: vergunning voor meerdere gebouwen

  Als 1 bouwvergunning is verleend voor meerdere gebouwen samen, elk met een afzonderlijke ligging (bijvoorbeeld: 4 rijwoningen), dient de verslaggever voor elk gebouw afzonderlijk een startverklaring in.

  De verschillende startverklaringen hebben dan eenzelfde EPB-dossiernummer, maar andere subnummers en andere adresgegevens.

  Wanneer opmaken en indienen?

  De aangifteplichtige vraagt zijn verslaggever om voor de start van de werkzaamheden de startverklaring op te maken en in te dienen.

  Let op: de startverklaring vervangt de melding van de start bij de gemeente niet! De bouwheer moet, naast de startverklaring de start van de werken ook melden aan de gemeente of Vlaanderen Departement Omgeving die de vergunning verleende.

  Meer info voor werkzaamheden die gestart of beëindigd zijn, zonder startverklaring.

  Waar indienen?

  De verslaggever dient in naam van de aangifteplichtige de startverklaring elektronisch in, bij de van het VEKA. Na indienen, ontvangt de verslaggever een pdf-bestand, het startverklaringsformulier.

  Wat is het eindresultaat?

  De verslaggever, de aangifteplichtige en de architect die belast is met de controle op de werkzaamheden, moeten de startverklaring die de verslaggever via de databank ontving, ondertekenen. Dat kan elektronisch of op papier.

  Dat is voor alle partijen het bewijs dat de start van de vergunde werkzaamheden aan het VEKA werd gemeld en dat een verslaggever werd aangesteld.

  De verslaggever en de aangifteplichtige houden de ondertekende versie gedurende 3 jaar bij. U stuurt deze versie niet op naar het VEKA, maar houdt het bij en stelt het op verzoek van het VEKA ter beschikking.

  Het softwarebestand met de berekening kan de verslaggever raadplegen in de .

  Wat als geen startverklaring wordt opgemaakt?

  De regelgeving bepaalt een administratieve geldboete voor bouwprojecten waarbij de startverklaring niet of laattijdig wordt ingediend.

  Regelgeving