Principe

Een woning met een ventilatiesysteem B, C of D gebruikt mechanische toevoer- en/of afvoerventilatie. Deze wordt gerealiseerd door het plaatsen van een ventilator (centraal of decentraal) en mechanische ventielen in de te ventileren ruimtes.

Eisen

Vanuit de energieprestatieregelgeving worden geen eisen opgelegd aan de ventielen. In bepaalde gevallen is het wel verplicht om de mechanische debieten te meten.

Tip

Zorg voor een goede verdeling van de openingen en een goed gebruik van de openingen.